Prijepolje: Privredni kriminal u porastu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju u protekloj godini evidentirali su 537 krivičnih dela – 432 iz oblasti opšteg kriminaliteta, 92 privrednog, dva iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta, dok se na dela ekološkog kriminaliteta (nezakonit lov i ribolov, šumska krađa) odnosi 11 krivičnih dela. Krivičnim prijavama obuhvaćeno je ukupno 507 osoba.
Otkriveno je više krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminaliteta za čak 73,58 odsto, u odnosu na 2014, a pojačanim radom na suzbijanju trgovine narkoticima povećan je broj rasvetljenih krivičnih dela u vezi sa drogom za 48 odsto. Zabeležen je pad broja krivičnih dela protiv života i tela od 9,25 odsto, što je svakako rezultat pojačanog preventivnog rada.
Efikasnim operativnim radom, policija je rasvetlila čak 80 odsto krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem u 2015. godini. Ovako visok procenat govori o predanosti i profesionalnosti policijskih službenika, ali i obavezuje da se i u narednom periodu nastavi kontinuitet u uspešnom rasvetljavanju krivičnih dela.
Pripadnici policije su u 37 zaplena oduzeli više kilograma marihuane, heroin, kokain i amfetamin.
Pored redovnih aktivnosti, policajci Policijske uprave u Prijepolju posvećeni su preventivnom radu sa decom i maloletnicima, kako bi ne samo pojačali poverenje u policiju, već i pravilno usmereli učenike osnovnih i srednjih škola da se ne odaju narkomaniji, alkoholizmu, niti kriminalu. Sprovedeni su brojni projekti „Upoznajmo policiju“, „U začaranom krugu droge i alkohola“, „Sprečimo vršnjačko nasilje“, a predavanja u školama, edukacije, saradnja sa centrima za socijalni rad i Višim javnim tužilaštvom Užice doprinela je da se smanji udeo maloletnika koji se pojavljuju kao izvršioci krivičnih dela. Tako je taj postotak u prošloj godini iznosio samo 5 odsto.
Imajući u vidu dobre rezultate rada, može se oceniti da je protekla 2015. godina bila izuzetno uspešna što je za nas, kao pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, posebna satisfakcija.

Efikasan rad policije

Prema evidencijama Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, broj prekršaja protiv javnog reda i mira u odnosu na 2014. godinu smanjen je za 100 ili 19,19 odsto, a ukupno je zabeležen 421 prekršaj.
Posmatrajući strukturu prekršaja, smanjen je broj prekršaja nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje za sedam, učestovanje u tuči za 22, kao i vređanje, zlostavljanje i vršenje nasilja za 13 prekršaja. Dobri rezultati posledica su intenzivnih kontrola mesta i objekata gde se okupljaju lica sklona vršenju krivičnih dela i prekršaja, kao i uopšte pojačanih mera i aktivnosti na očuvanju javnog reda i mira.
Smanjen je broj prekršaja u ugostiteljskim objektima za šest, na ulici i trgu za 13.
Bezbednije su protekli i radni dani i vikendi, pošto je smanjen broj izvršenih prekršaja u radne dane za 41, dok je broj prekršaja za vreme vikenda smanjen za 33 prekršaja.
Smanjen je broj izvršilaca od 21 do 30 godina za 49, od 30 do 40 godina za 30 izvršilaca, broj od 18 do 21 godinu smanjen je za šest izvršilaca, od 41 do 50 godina za osam, od 51 do 60 godina za četiri izvršioca, a zabeleženo je 22 manje izvršilaca koji imaju više od 60 godina.
Policija je putem pozorničke, patrolne i operativne delatnosti kontinuirano pokrivala sva mesta i objekte gde je pojačana frekvencija građana, kao i druga bezbednosno interesantna mesta, posebno prostora putničke i teretne železničke stanice i konačišta. Poseban akcenat bio je i na sprovođenju projekta „Policija u lokalnoj zajednici“, u cilju jačanje poverenja u policiju.
Posebna pažnja posvećena je i održavanju javnog reda i mira u školama, kroz pojačane aktivnosti kako školskih tako i ostalih policajaca.
Zahvaljujući pojačanom angažovanju, stanje bezbednosti na području PU Prijepolje u toku 2015. godine može se oceniti izuzetno povoljno, kaže se u saopštenju MUP PU Prijepolje.
PP Media