Centar za razvoj usluga socijalne zaštite opštine Priboj

Priboj – Zbog primene novog zakona o socijalnoj zaštiti, po kome više neće biti spojivo da se centri za socijalni rad, bave lokalnim uslugama socijalne zaštite, opština Priboj je jedna od retkih u Srbiji, koja je za dalju realizaciju tih usluga formirala novu javnu ustanovu – Centar za razvoj usluga socijalne zaštite opštine Priboj.

U suprotnom usluge, koje obuhvataju najosetljiviji deo društva, bile bi ugašene, što bi bila prava šteta, jer su godinama, uspešno razvijane kroz projekte Centra za socijalni rad Priboj.

Te usluge su: dnevni centar za stara lica, prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja ili “Sigurna kuća”, pomoć u kući za stara lica, dnevni centar za decu ometenu u razvoju i stanovanje uz podršku, deci iz sistema socijalne zaštite pri osamostaljivanju.

Pandemija korona virusa i u ovom segmentu učinila je svoje, ali pomenute usluge žive, naravno, prilagođene novonastaloj situaciji.

Nova javna ustanova neće ostati samo na pet pomenutih usluga, jer su već u planu i nove, shodno situaciji na terenu, odnosno potrebama budućih korisnika. Zbog sve više staračkih i usamljenih domaćinstava na seoskom području, već se razmišlja i o pomoći u kući u ruralnim sredinama.

Centar za razvoj usluga socijalne zaštite, kao nova javna ustanova u našem gradu, još je u razvoju, ali se redovne aktivnosti realizuju u potpunosti. U toku je i postupak dobijanja licenci za sve usluge, koje sada mora da ima i novoformirana ustanova, kao pravno lice.

PP Media