Dijana Radović: Borba protiv nasilja nad ženama je naša obaveza

Priboj – Od uvođenja ove institucije do danas, Srbija je unapredila položaj mnogih diskriminisanih grupa u našem društvu.

Dijana Radović (SPS) narodna poslanica

Poverenik kao nezavisan organ u prethodnom periodu opravdao je ulogu zbog koje je i osnovan, a to je očuvanje ustavnopravne kategorije jednakosti svih građana. Jačanjem uloge poverenika za zaštitu ravnopravnosti jača se i uloga pravne države u društvu, kazala je narodna poslanica iz Priboja Dijana Radović (SPS).

Ona navodi da je ova institucija za vrlo kratko vreme, dala značajne rezultate  u pravnom i političkom sistemu naše zemlje.

– Srbija svojim i zakonodavnim i institucionalnim okvirom pokazuje da je zemlja koja vodi računa i o ovom aspektu društvenog života. Postavili smo temelje za unapređenje ravnopravnosti i suzbijanje diskriminacije, ali i dalje se suočavamo sa brojnim izazovima na putu zaštite ravnopravnosti. Zbog toga Srbija mora da pobedi predrasude i da bude društvo jednakih šansi za sve. Jer tolerancija i uvažavanje marginalizovanih grupa, ne predstavljaju ustupke na uštrb drugih građanki i građana, već su pokazatelj stepena poštovanja prava i ravnopravnosti svih u našem društvu – kazala je u Dijana Radović. 

Ona smatra da je neophodna promena društvene svesti u pravcu afirmacije, tolerancije i prihvatanja različitosti. A to se možem postići kroz edukacije, pozitivne primere, afirmativne akcije…

– Ne smemo zanemariti ulogu medija kao značajnog kreatora sistema društvene vrednosti u jednom društvu, zato je važno da mediji ne izveštavaju stereotipno i da ne budu sredstvo kojim se pojedinci ili manjinske grupe diskriminišu, već partner institucijama u zaštiti ravnopravnosti i sprečavanju diskriminacije prisutne na raznim poljima društva. Unapređena je rodna zastupljenost u republičkim organima vlasti, prvi put imamo više od 40 % žena u Narodnoj Skupštini, prvi put je 50% ministarki u Vladi Republike Srbije. Upravo zbog toga, neophodno je  jačanje uloge osetljivih i marginalizovanih grupa na decentralizovanim nivoima vlasti. Da po ugledu na republički nivo vlasti  i organi u lokalnim samoupravama bez predrasuda daju šansu manje zastupljenom polu, osobama  sa invaliditetom, mladim osobama, nacionalnim manjima i drugim manjinskim grupama. A sve u cilju njihove veće uključenosti u procese odlučivanja u lokalnim sredinama i ostvarivanju njihovih prava – istakla je Dijana.

Ona je potsetila da je juče bio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i da su započeli dani aktivizma protiv svih oblika nasilja nad ženama.

– Verujem da će poverenica i u narednom mandatu posebnu pažnju posvetiti ovom društvenom problemu koji ostavlja posledice na sve segmente našeg društva, počev od porodice kao primarne zajednice do društva u celini. Bilo koji oblik nasilja nas ženama nije i nikada ne sme biti njen lični problem, to je problem celog društva. Zato i borba protiv nasilja jeste i mora biti borba svih nas! Ta borba je naša obaveza, i nemamo pravo da odustanemo – zaključila je narodna poslanica Dijana Radović.

PP Media