Doktor Hasib Hajdarević stekao zvanje primarijusa

Primarijus, najveća profesionalna titula koju lekarska komora države dodeljuje iskusnim lekarima specijalistima od prošlog utorka stoji i ispred imena uglednog prijepoljskog lekara Hasiba Hajdarević, kome je diplomu na svečanoj dodeli u Beogradu uručio ministar zadravlja Zlatibor Lončar. Doktor Hajdarević bio je jedini primarijus ove godine sa Zlatiborskog okruga kome je uručena diploma i stečeno zvanje, takođe jedini je lekar sa zvanjem primarijus magistar koji radi u Domu zdravlja i Opštoj bolnici Prijepolje.

Hasib Hajdarević rođen je 27.01.1961. godine u Prijepolju, gde je završio osnovnu školu, a zatim i gimnaziju.
Medicinski fakultet je završio 1987. godine u Beogradu. U toku studija 1986 godine bio je na međunarodnoj razmeni studenata Jugoslavija – SSSR u nacionalnom centru za hirurgiju SSSR-a „Boris Vasiljevič Petrovski“. Zaposlen je u Domu zdravlja Prijepolje od 1987. godine.

Zvanje primarijusa doktoru Hasibu Hajdareviću uručeno je 12. decembra u Beogradu, foto: www.ppmedia.rs

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je 1995. godine u Beogradu, kao i Jugoslovensku školu ultrazvuka iz ginekologije i akušerstva, zatim Jugoslovensku školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju 1998. godine.

Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2003. godine sa ocenom 10 na usmenom delu ispita. U toku postdiplomskih studija bio je stipendista republičkog fonda za nauku, koji je stipendirao buduće kadrove za određene fakultete u Srbiji.

18 naučnih autorskih dela objavio je dr. Hasib Hajdarević, foto: www.ppmedia.rs

Objavio je 18 autorskih naučnih, recenziranih radova, kao i 7 koautorskih radova. Uspešno je organizovao XXXVI Sabor lekara jugozapadne Srbije i severne Crne Gore. Takođe, nosilac je brojnih priznanja i nagrada za nesebičnu pomoć u realizaciji brojnih programa kontinuirane medicinske edukacije, kao i različitih sportsko-rekreativnih i drugih manifestacija.

– Jedini motiv za napredovanje u karijeri i usavršavanja bio mi je da pomognem onima kojima je pomoć potrebna- skromno kaže doktor Hajdarević.

mr sc. med. dr. Hasib Hajdarević, foto: www.ppmedia.rs

Pored svog naučnog doprinosa u oblasti medicine istakao se i u uspešnom radu u rukovođenju Zdravstvenom ustanovom.
Tako je kao direktor Doma zdavlja u Prijepolju uspeo da unapredi organizaciju rada, poboljša uslove rada i akredituje Ustranovu. Pored toga, svojim trudom i zalaganjem uspeo je da prvi put u istoriji Dom zdravlja upiše kao samostalnu jedinicu u sudski registar.

U svom stručnom usavršavanju i mnogobrojnim profesionalnim i drugim aktivnostima ima punu podršku supruge Hanke, ćerke Ajše i sina Anesa.
PP Media