Ekolozi očistili smetilište u Radoinji

Nova Varoš – Ekolozi su, na 11. april Dan zaštite prirode Srbije očistili još jednu divlju deponiju u nadi da neodgovorni meštani neće na istom mestu formirati novu. Akciju je organizovao „Rezervat Uvac“, u saradnji sa Opštinom Nova Varoš, „Srbijašumama“ i Udruženjem „Studenac“.

Foto: Rezervat Uvac

Čistilo se u Radoinji, nedaleko od centra sela, na delu iznad zaseoka Mutavdžići prema kanjonu i Radoinjskom jezeru. Zbog nepristupačnog terena, otpad prikupljena sa više smetilišta pretovarana je više puta da bi na kraju bila transportovana kamionom na gradsku deponiju u Druglićima.

Na čišćenje čekaju i brojna druga smetilišta širom novovaroškog kraja. Od akcija koje ekolozi organizuju u saradnji sa lokalnom samoupravom i komunalcima, malo je koristi jer neodgovorni pojedinci brzo formiraju nove, mada je kako u gradu tako i u selima postavljen veliki broj kontejnera koji se redovno prazne.

Varoške novine i PP Media