EU daje 6,3 mil EUR kroz dva projekta podrške zapošljavanju u Srbiji

Evropska unija je opredelila 6,3 mil EUR za sprovođenje dva projekta čiji je cilj podrška politici zapošljavanja u Srbiji. Na predstavljunju projekata u Skupštini Srbije šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici je rekao da je evidentno da srpska ekonomija raste i da se nezaposlenost smanjuje, i da ima prostora da se takav trend i nastavi.

Projekat podrzumeva dve komponente, rekao je Fabrici precizirajući da se prva odnosi na izgradnju kapaciteta Ministarstva rada i Nacionalne službe za zapošljavanje kako bi se ostvarila bolja politika zapošljavanja. Za te namene EU opredelila je 1,8 mil EUR.

Druga komponenta od 4,5 mil EUR odnosi se na primenu aktivnih politika zapošljavanja kako bi se omogućio ulazak na tržište rada onima koji imaju manji nivo obrazovanja, veština i kvalifikacija.

– Usmereni smo ka dugoročnijim rešenjima koja će pomoći Srbiji da dugoročno odgovori na zahteve tržišta rada . rekao je Fabrici.

Cilj je da se omoguće obuke i uskladi ponuda i tražnja.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da je cilj da Srbija smanji nezaposlenost i da je ona sad na nivou oko 12%, a da se očekuje da će iduće godine pasti na jednocifren broj.

– Jedan od strateških ciljeva vlade je stabilan održiv rast zaposlenosti. Prioritet nam je zapošljavanje teže zapošljivih kategorija – rekao je ministar ističući da se suočavamo da problemom nedostatka kvalifikovane snage.

Kako je istakao, potrebno je sticanje znanja i veština, odnosno obrazovanje i usklađivanje znanja i veština sa zahtevima tržišta rada.

Fabrici je rekao da je cilj projekta i da mapira koje veštine nedostaju, a kada se to ustanovi onda će NSZ obezbediti potrebne treninge.

Direktor NSZ Zoran Martinović rekao je, nakon predstavljanja projekata, da će zahvaljujući dodatnim sredstvima EU ove godine više od 3.000 lica biti uključeno u programe samozapošljavanja, novih radnih mesta i obuke.

Kako je rekao, biće organzovane i obuke za deficitarna zanimanja. Tradicionalno u njih spadaju IT stručnjaci, ali radnika nedostaje i u građevini, ugostiteljstvu. Takođe, na tržištu rada fale i stolari, bravari, zavarivači.

Osim unapređenja programa obuka NSZ, projekat treba da doprinese unapređenju mera i usluga zapošljavanja osoba sa invaliditetom i unapređenju profesionalne rehabilitacije u preduzećima za profesionalnu rehabiltaciju.
Izvor: Ekapija