Evropska podrška za nove razvojne projekte

Evropska unija i Vlada Švajcarske će preko Evropskog PROGRESa obezbediti pet i po miliona evra za projekte u oblasti poboljšanja zdravstva, ekonomskog osnaživanja žena i informisano planiranje razvoja.
Na sedmom sastanku Upravnog odbora Evropskog PROGRESa odlučeno je da se obezbedi 1.027.240 evra za uvođenje i razvoj geografskih informacionih sistema u 12 lokalnih samouprava na jugoistoku i jugozapadu Srbije i 368.000 evra za podršku 48 projekata u oblasti ženskog preduzetništva.Ovom sastanku prisustvovao je i predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović koji je i jedan od članova Upravnog odbora Evropskog PROGRESa.
Na sastanku je odobren i projekat zaštite od bujičnih poplava koji uključuje izvođenje radova anti-erozivne zaštite na slivovima reke Raške i Puste reke i izradu projekata za izvođenje radova na slivovima reka Vlasina, Jošanica i Pčinja, a donatori će za realizaciju čitavog projekta izdvojiti do 745.000 evra.
Upravni odbor se saglasio i sa kriterijumima za dodelu pomoći poljoprivrednim udruženjima i zadrugama. Korisnici će biti izabrani putem javnog poziva, a podrška će obuhvatiti studijsko putovanje u zemlju Evropske unije, i finansiranje do pet projekata zadruga ili udruženja, koji će između ostalog moći da sadrže i male građevisnke radove i nabavku opreme.
Govoreći o ostvarenom napretku, Izabel Perih, direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji procenila je da je za uspešan rad Evropskog PROGRESa velikim delom zaslužan švajcarski model sprovođenja projekata koji podrazumeva blisku saradnju lokalnih i nacionalnih organa u iznalađenju rešenja koja direktno odgovaraju na stvarne potrebe lokalnog stanovništva.
Gream Tindal, menadžer Evropskog PROGRESa podvukao je da su već u ovom trenutku, na pola puta sprovođenja programa, rezultati vidljivi. „Odobrenje preko sto predloženih projekata će dati podstrek razvoju lokalnih ekonomija, a opštine bi trebalo u narednom periodu da usredsrede napore na realizaciju aktivnosti u oblasti dobrog upravljanja“ dodao je Tindl.
Prisutni su se upoznali sa napretkom projekta za unapređenje rodne ravnopravnosti koji u okviru Evropskog PROGRESa sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Kao ključni rezultati spomenuti su potpisivanje Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca od strane 26 lokalnih samoprava i uspešan rad na uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u osam opština.
Upravni odbor je potvrdio svoju načelnu odluku donešenu na prethodnom sastanku o odobravanju projekata za završetak izgradnje novog hirurškog bloka Gradske bolnice u Vranju i za izgradnju i opremanje zgrade za hitnu službu Doma zdravlja Novi Pazar. Vranjski projekat treba da omogući kvalitetniju zdravstvenu zaštitu za 300.000 stanovnika Pčinjskog i Pomoravskog okruga. Za ovu investiciju Evropska unija će obezbediti 2,805,000 evra uz procenjeno učešće Vlade Srbije i Grada Vranja od 1.765.000 evra. Novopazarska hitna služba će opsluživati 55,000 korisnika godišnje, a vrednost investicije je procenjena na 920,000 evra od kojih će Evropska unija obezbediti 622,880 evra. Ova dva projekta će realizovati Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije koji radi pri Ministarstvu finansija.
PP Media