Firmi „Novi Pazar put“ poverena druga faza radova na rekonstrukciji puta Kolovrat – Seljašnica

I ako je nakon sprovedenog tendera u Ministarstvu privrede za nastavak radova i drugu fazu rekonstrukcije puta Kolovrat – Seljašnica, ponuda preduzeća “Složna braća” iz Nove Varoši bila najpovoljnija, nakon stručne ocene posao je poveren firmi “Novi Pazar put”. Kao razlog toga navodi se da jedan od čalnova konzorcijuma novovaroškog preduzeća nije imao adekvatnu registraciju u APR-u. Treća firma koja je konkurisala za ovaj posao “Rad Labud plus” iz Prijepolja po oceni stručnih ljudi iz ministarstva nije imala dovoljan broj potpisanih situacija koje se odnose za radove na saobraćajnicama te je posao poveren firmi iz Novog Pazara.

Inače projekat obuhvata pripremne i asfalterske radove na deonici od Žunića Potok do Slanog Blata, dužine oko 3,6 kilometara i predviđa zamenu donjeg sloja puta, zatim kolovoznu konstrukciju širine 5,5 metara i odvodnjavanje, postavljanje trotoara u širini od 2 metra sa leve strane i 1,5 metara sa desne strane puta. Predviđeno je da deonica puta od škole na Seljašnici pa do Slanog Blata bude uža, pa će tako širina kolovozne trake na ovom delu biti 3 metra, dok će obe strane puta biti oivičene bankinama širine pola metra.

Ovaj infrastrukturni poduhvat partnerski finansiraju lokalna samouprava i resorno ministarstvo kroz program Regionalnog razvoja koji sprovodi uz pomoć sredstava zajma Evropske investicione banke.
PP Media