Formiran Centar za razvoj usluga socijalne zaštite

Priboj – Lokalni parlament jednoglasno je doneo odluku o formiranju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite, koji će pružati pet dosadašnjih socijalnih usluga, kao i dve nove usluge, u skladu sa novim Zakonom o socijalnoj zaštiti.

U pitanju su usluge Dnevnog boravka za stara lica, Dnevni boravak za decu sa teškoćama u razvoju, Pomoć u kući za odrasla i stara lica, Prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja, Stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju, Lični pratilac deteta i Druge usluge socijalne zaštite.

Sredstva za rad novoosnovne socijalne ustanove lokalnog karaktera planirana su u opštinskom budžetu,a vršilac dužnosti direktora budućeg Centra za razvoj socijalnih usluga je Miroslav Nikitović, diplomirani socijalni radnik.

Odbornici su usvojili i Odluku o Sportskim igrama mladih školskog uzrasta, kao sportskoj manifestaciji od značaja za opštinu Priboj. Reč je o najvećoj manifestaciji amaterskog sporta u Evropi, kojoj je Priboj prošle godine bio uspešan domaćin, a potencijalni je kandidat za Generalno otvaranje Igara. Među 25 gradova ponovo će biti domaćin mladima ovog dela Srbije, 24. aprila.

Odbornici Skupštine opštine Priboj prihvatili su i izveštaje o radu za proteklu godinu budžetskih korisnika, od Opštinske uprave Priboj do javnih ustanova – Centra za socijalni rad, Zavičajnog muzeja, Gradske biblioteke, Doma kulture „Pivo Кaramatijević“ i Sportskog centra Priboj.

Skupština opštine Priboj, na svom pretposlednjem zasedanju, donela je rešenje o postavljenju Jelene Prijović za Opštinskog pravobranioca opštine Priboj,koja je tu funkciju obavljala i u prethodnom periodu.

Zbog isteka mandata, lokalni parlament je doneo i rešenja o imenovanju novih članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova, kao i članova školskih odbora u svim školama na teritoriji opštine Priboj.

U susret predstojećim izborima odbornici SO Priboj doneli su i rešenje o imenovanju članova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu.

Predsednik OIК i dalje će biti Radoš Кruškonja, diplomirani pravnik, a zamenik Anka Petrić, takođe diplomirani pravnik.

Za sekretara Opštinske izborne komisije imenovan je Đorđe Dujović, a njegov zamenik biće Milica Drobnjaković, oboje diplomirani pravnici.

Do isteka mandata odbornicima u ovom sazivu, planirana je još jedna sednica Skupštine opštine Priboj.

PP Media