Jednoglasno usvojen Izveštaj o radu Opštinskog centra za socijalni rad

Nova Varoš – Odbornici skupštine opštine Nova Varoš, na današnjoj sednici, usvojili su jednoglasno Izveštaj o radu Opštinskog centra za socijalni rad.

„Sa malim zakašnjenjem iz objektivnih razloga, epidemije koja nas je zadesila, došao je na red Izveštaj o radu naše ustanove za prethodnu godinu. Drago mi je da su i vlast i opozicija prepoznali naš rad kao korektan. Mi naravno nikada svoj rad nismo politizovali, pomažemo svim ljudima kojima je naša pomoć neophodna, to je naš posao zbog koga postojimo i primamo platu. Mi svake godine imamo zahteve za izradu socijalnih karata, koje je nemoguće sprovesti. To nije do nas, to je nešto što mora da se pokrene sa više instance, republičkog nivoa, da se uredi zakonskim propisima koji će obavezati građane na određena ponašanja, pa tek onda mi da se bavio tim projektom. Ne kažem da to nije korisno ili neki plus za nas, možda se nešto i reši u narednom perodu”, rekla je direktorka Opštinskog centra za socijalni rad Jelena Leković.

Prema njenim rečima od 2014, od kada ja uključena u rad Centra postoji trend rasta za 100 korisnika na godišnjem nivou.

„To nije stvar loše ekonomske situacije, već je naš cilj da usluge približimo svima kojima je pomoć potrebna. Dolazimo kod ljudi kada saznamo da imaju problem, ako oni ne znaju da mogu kod nas da ga reše. Vršnjačko nasilje, nasilje u porodici, povećan broj razvoda, sve starije stanovništvo, sve više bolesnih sve su to razlozi zbog kojih dolazi do povećanja broja korisnika na evidenciji Centra”, kazala je Leković.

Opštinski centar za socijalni rad Nova Varoš prošle godine imao je registrovana 2.092 koriniska, dok u 2020, zbog vanredne situacije oko kovida, stvorena je nerealna slika i znatno povećanje broja.

Takođe, na današnjoj sednici usvojen je Izveštaj o radu Javne ustanove „Sportski objekti” Nova Varoš.

PPmedia i GZS