Kamata o trošku opštine za novovaroške poljoprivrednike

Nova Varoš – Predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević, potpisao je ugovor o subvencionisanju poljoprivrednih kredita sa OTP Bankom. Meru kreditne podrške, opština Nova Varoš sprovodi od 2014.godine. Na ovaj način ukupne investicije ostvarene kroz ovu meru iznosile su oko 18 miliona dinara.

Povoljni krediti za novovaroške poljoprivrednike, foto: A.Rovčanin

– Opština će u potpunosti subvencionisati kamate,  na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Nova Varoš   za 2021. godinu. Кredite po ovom ugovoru, Banka će odobravati do utroška planiranih  sredstava, u skladu sa Programom  a najkasnije do 30. novembra ove godine – kazao je predsednik opštine Radosav Vasiljević.

Za ovu agrarnu godinu, opredeljeno je 500.000,00dinara za pokrivanje kamata na kredite, sa proekcijom da oko 30 gazdinstava može biti podržano ovom merom. Ugovorom  će biti regulisana  poslovna saradnja  između opštine Nova Varoš  i Banke, u postupku odobravanja   kratkoročnih  poljoprivrednih kredita  fizičkim licima– nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, sa teritorije opštine Nova Varoš.

PP Media