Kombi Sportskog saveza i dalje stoji parkiran u Brodarevu

Zbog duga za neisplaćene zarade i sudskog rešenja o izvršenju, javni izvršitelj je pre dvadesetak dana pokucao na vrata Sportskog saveza u gradu na Limu da bi popisao kombi minibus i predao ga na čuvanje poveriocima Eldaru Lisici i Savu Pušici, radnicima Saveza. Zaposleni kojima se duguje kažu da su za sada naplatili jedan deo duga te da ukoliko u narednim danima ne dobiju ostatak novca vozilo ide na licitaciju. Sa druge strane predsednik Sportskog saveza Milovan Milićević ističe da je ceo dug prema radnicima namiren i da zbog komplikovane zakonske procedure vozilo još uvek nije vraćeno Savezu ali da se to očekuje u narednim danima.

Problemima koji u Sportskom savezu tinjaju već više od godinu dana ne nazire se kraj, mnogobrojni sudski procesi polako stižu na naplatu i dodatno otežavaju ni malo ružičastu situaciju u ovom nekada uglednom sportskom domu. Kombi minibus namenjen prevozu sportista kupljen je pre pet godina sredstvima lokalne samouprave po ceni od 6,5 miliona dinara. On se sada nalazi u Brodarevu gde se o njemu umesto vozača stara lice anažovano od strane Eldara Lisice i Sava Pušice radnika Saveza kojima se duguje novac. Ova dva radnika kažu da ukupan iznos plata koji im se duguje premašuje cifru od 1,3 miliona dinara te da su za sada dobili samo deo duga i da od svojih potraživanja neće odustati sve dok ne dobiju kompletan iznos, u suprotnom kombi ide na doboš. Kao glavnog krivca za ovako loše stanje u prijepoljskom sportu oni vide lokalnu samoupravu i politiku koja je kažu umešala prste u sport.

– Od Sportskog saveza potražujemo 12 plata sa pripadajućim porezima i doprinosima, do sada nam je na osnovu sudske presude isplaćeno osam. Dok ceo dug ne bude namiren kombi ostaje u Brodarevu a ukoliko se to ubrzo ne desi pokrenućemo postupak njegove prodaje – u glasu kažu radnici Sportskog saveza Eldar Lisica i Savo Pušica. Kako smo od ova dva radnika saznali Savu je do sada na račun legao neto iznos od oko 350 hiljada dinara dok je na konto Eldara leglo 500 hiljada.

Sa druge strane predsednik Sportskog saveza Milovan Milićević tvrdi da je kako on kaže dug prema bivšim zaposlenima isplaćen u kompletnom iznosu koji im se duguje sa pripadajućim porezima i dobrinosima te da je to sa sudskim troškovima koštalo Savez više od 2 miliona dinara. On naglašava i da je pokrenuta zakonska procedura za vraćanje vozila i da će ono brzo biti stavlljeno sportistima na raspolaganje.

– Kompletan dug koji se dugovao po osnovu tužbi bivših radnika Sportskog saveza uplaćen je na račun sudskog izvršitelja. Sada ispada da su oni tužili sami sebe jer su u vremenu kada je dug nastao oni rukovodili Savezom tj sve do kraja prošle godine. Pušica i Lisica su tužbe podnosili posebno za svaki mesec kako bi dodatno uvećali troškove i opteretili Sportski savez – uverava nas predsednik Sportsko saveza Milovan Milićević

Predsednik Sportskog saveza Milovan Milićević foto www.ppmedia.rs

Na vama poštovani čitaoci ostaje da procenite ko je od naših sagovornika govorio istinu. Ono što je sasvim sigurno jeste da dok se dve strane svađaju direktnu štetu trpe sportisti kao krajnji korisnici vozila koje i dalje stoji na parkingu u Brodarevu i čeka konačan rasplet situacije.
PP Media