Na prodaju Fabrika sedišta u Priboju

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je treću prodaju nepokretne i pokretne imovine Fabrike sedišta Priboj. Kako se navodi u oglasu, nepokretnu imovinu čine zemljište, proizvodna hala, upravna zgrada, nadstrešnica, portirnica, strugara, trafostanica, ugljara i rezervoar za vodu. Predmet prodaje je i pokretna imovina preduzeća koju čine oprema, mašine, uređaji, inventar i 22 akcije Fabrike automobila Priboj.


Početna cena imovine koja se prodaje iznosi 39.669.034 dinara i umanjena je u odnosu na drugu prodaju, kada je bila 46.669.452 dinara. Depozit je ostao nepromenjen i iznosi 21.962.095 dinara.


Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja ispune tražene uslove. Imovina se može razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, i to svakog radnog dana od 10 do 14 časova, najkasnije pet dana pre zakazane prodaje.
Javno nadmetanje zakazano je za 22. mart u 12 časova, u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Ekapija