Naredne godine planirana izgradnja trafostanice u Velikoj Župi

Odbornici Skupštine opštine Prijepolje usvojili su informaciju o problemima u snabdevanju električnom energijom u Velikoj Župi. Da bi se rešio problem napajanja ovog dela opštine Prijepolje plnirana je izgradnja trafostanice “Velika Župa”, za šta će sredstva biti predviđena budžetom opštine Prijepolje za narednu godinu, rečeno je na sednici.
Preko planirane trafostanice bi se prihvatio postojeći konzum naselja Velike Župe, Ivanja i okolnih sela koje gravitiraju na planiranoj lokaciji. Na ovom području se nalazi oko 3 500 domaćinstava i više industrijskih pogona i objekata male privrede, istakao je u obrazlaganju ove tačke dnevnog reda direktor Elektrodistribucije pogon Prijepolje Danilo Pušica.
“Uz pomoć lokalne samouprave, koja je shvatila težinu problema Elektordistirbucije, obezbeđen je deo sredstava za građevinske radove, a navedena investicija biće u planu investicija EPS Distribucije za 2016. godinu. Nacrt ugovora o zajedničkoj izgradnji trafostanice dostavljen je na usaglašavanje upravi EPS Distribucije, a potpisivanje ugovora se uskoro očekuje”, kazao je Pušica.
Na ovoj sednici takođe je usvojen izveštaj o radu Komisije za izbor grba, simbola i dana opštine Prijepolje. Prema rečima predsednika ove Komisije Izudina Šantića još uvek se radi na izradi novog grba opštine, a Heraldičko društvo je prihvatilo da pripremi dva nova rešenja grba sa likom Belog anđela, kao i sa obeležijima koji predstavljaju bošnjačku kulturu.
Sledeća sednica Skupštine opštine Prijepolje biće zakazana krajem godine, gde će se pred odbornicima ovog lokalnog parlamenta naći i predlog budžeta za narednu godinu ove opštine.
PP Media