Nova Varoš: Berza rada sve siromašnija

Prema podatcima Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Prijepolju u 2018. godinu opština Nova Varoš ušla je sa manje od dve hiljade nezaposlenih lica. Krajem prošle godine na evidenciji tržišta rada nalazilo se oko 1.900 nezaposlenih, među kojima je njih oko 100 sa fakultetskom diplomom. Stopa nezaposlenosti u ovoj opštini je u 2017-toj u odnosu na prethodnu godinu smanjena za oko 10 odsto, dok je broj zaposlenih uvećan za oko 13 procenata. Kako bi se ovaj trend nastavio i u ovoj godini iz lokalne samouprave izdvojili su 10 miliona dinara za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, zahvaljujući kome bi do posla trebalo da dođe 120 lica sa evidencije tržišta rada, što je nešto više nego lane. Sa istim iznosom mere lokalne politike zapošljavanja biće preko Nacionalne službe za zapošljavanje podržane i iz republičke kase.

-Analizirajući stanje, potrebe i očekivane efekte, planom je obuhvaćeno sedam mera, od kojih će program stručne prakse i zapošljavanja osoba sa invaliditetom biti finansirani u potpunosti iz opštinskog budžeta, a ostali uz učešće i u saradnji sa NSZ. Reč je o javnim radovima, subvencijama za teže zapošljive kategorije, obuke na zahtev poslodavaca i programu sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica – kazao je predsednik Saveta za zapošljavanje Opštine Nova Varoš Predrag Šaponjić.

U Savetu su nedavno podvukli crtu i analizirali efekte prošlogodišnjih mera na polju zapošljavanja. Efekti su zadovoljavajući – tokom 2017-te je do privremenog ili stalnog zaposlenja došlo 97 Novovarošana, a LAPZ-om je bilo planirano 117. Konstatovano je nekoliko problema tokom sprovođenja ukupno tri programa, a ključni su bili nedostatak mentorskog kadra za stručnu praksu i izvesna ograničenja u ispunjavaju kriterijuma u javnim pozivima NSZ u kategoriji teže zapošljivih.
PP Media