Nova Varoš: Predsedniku opštine najviše poverenja

Nova Varoš – Predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević uživa najviše poverenje među sugrađanima, a najmanje se veruje političkim strankama i nevladinom sektoru, pokazali su rezultati nedavnog istraživanja javnog mnjenja koje je na inicijativu programa Swis PRO sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju (CESID).

Na osnosu CESID-ovog isstraživanja Radosav Vasiljević uživa najveće poverenje sugrađana

Većina ispitanika smatra da su privredne i političke prilike na lokalu izuzetno nepovoljne, da su odlazak mladih i loš životni standard ključni problemi, te da se ovde teže živi nego u ostatku države. Među građanima preovladava stav da bi turizam trebalo da bude šansa za razvoj i bolji život, za razliku od ranijih istraživačkih ciklusa kada se verovalo da je spas u poljoprivredi.

Anketirani Novovarošani u visokom procentu nisu zadovoljni kvalitetom usluga u obrazovanju, kulturi i zdravstvu, ali se zato osećaju izuzetno sigurno na polju opšte bezbednosti. Veći deo građana smatra i da opštinske službe  funkcionišu dosta dobro, kao i da lokalna vlast uglavnom vodi računa o njihovim potrebama.

U upitniku CESID-a, rađenom na slučajnom, reprezentativnom uzorku od 247 punoletnih građana, navodi se da se predsednik opštine nalazi na prvom mestu po poverenju,jer mu u potpunosti veruje svaki treći ispitanik. Za poteze koje povlači i angažovanost na ovoj funkciji, prvi čovek grada na padinama Zlatara Radosav Vasiljević ima podršku 34 posto građana – za procenat više nego u lanjskom istraživanju. To je duplo bolji učinak na njegove prethodnike, ali i znatno bolji rezultat od gradonačelnika u okruženju.

Pad životnog standarda

Rezultati ovogodišnjeg CESID-ovog istraživanja pokazali su da je životni standar hrađana novovaroške opštine lošiji u odnosu na prethodne istraživačke cikluse-

– Skoro polovina ispitanika kazala je da živi teško podnošljivo. U 2017-toj takvih je bilo 34 procenta. Svega četiri posto smatra da živi dobro, što je za 11 posto manje nego pre dve godine. Veliki broj građana – njih 37 posto, tvrdi da živi podnošljivo.  Ogromna većina – 83 posto, smatra da se u njihovoj opštini živi lošije nego u drugim sredinama – navodi se između ostalog u istraživanju.

Sudeći po rezultatima istraživanja, po poverenju građana dosta dobro se kotira i opštinska administracija, jer je radom opštinskih službi zadovoljno 33 posto Novovarošana. Pozitivan trend sa 32 procenta ima institucija Skupštine opštine, kao i Opštinsko veće, kojem veruje 31 posto građana. Komplikovanost procedura i sama dužina njihovog trajanja i dalje su najveće prepreke i smetnje u komunikaciji sa opštinskom administracijom, ali svega četiri posto građana smatra da su službenici nestručni i neljubazni, dok je procenat sumnje u njihovu koruptivnost na nivou statističke greške.

Rezultati CESID-a pokazali su da je, za razliku od istraživanja sprovedenog 2013. i 2017. došlo do znatnog porasta građana koji smatraju da lokalna vlast u potpunosti ili uglavnom vodi računa o njihovim potrebama, taj procenat je sa 26 porastao na čak 79 posto.

– Građani Nove Varoši većim delom statraju da je politička situacija u zemlji dobra, ali čak 56% njih smatra da su političke prilike na lokalu loše. Novovarošani signaliziraju i na relativno nizak nivoparticipacije u mehanizmima neposredne demokratije, a jedan od zaključaka je i da građani nemaju gotovo nikakav uticaj na donošenje odluka opštinskih organa. Upozorava i podatak da oko tri četvrtine građana nije uopšte upoznato sa načinima na koje se budžetski novac raspoređuje, što je, ipak za desetak posto manje nego u prethodnom ciklusu – navodi se još u istraživanju.

Oko 60 procenata Novovarošana ubeđeno je da je turizam strateška grana razvoja. Slede agrar sa 10 i trgovina sa 8 posto. Ubedljivo najveći problem za žitelje zlatarskog kraja  je odlazak mladih, kao i katastrofalna privredna situacija i nizak životni standard.

– Oko 60 posto žitelja novovaroškog kraja privredno-ekonomsku situaciju u zemlji ocenjuje kao dobru, ali čak 70 procenata građana smatra da je ova slika na lokalu loša. Sa druge strane, oko 59 procenata njih uvereno je da  lokalna samouprava, ipak, onoliko koliko može kako bi potstakla aktivnosti u ovoj oblasti. Privrednici, međutim, tvrde  da lokalna uprava ne da je dovoljnu podršku njihovom sektoru – stoji u CESID-ovom istraživanju.

U polju konkretnih elemenata životnog okruženja najveći broj građana iskazuje nezadovoljstvo kvalitetom zdravstvenih usluga (79%), obrazovno-vaspitnih institucija i dostupnošću ustanova kulture (76%). Upitani, ipak, da odaberu samo jedan element svakodnevnosti života sa kojim su najmanje zadovoljni, najveći broj ispitanika (25%) izdvojio je kvalitet obrazovno-vaspitnih ustanova.

Rezultati istraživanja pokazali su i da se preko 95 posto Novovarošana oseća potpuno ili uglavnom bezbedno u svom gradu. Osećaj delimične bezbednosti ima dva posto ispitanika, dok se tri procenta njih oseća potpuno  nebezbedno.

Izvor: Varoške novine R.Popović i PP media