Nova Varoš: Program stručne prakse

Opština Nova Varoš u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – filijala Prijepolje raspisala je javni poziv za realizaciju Programa stručna praksa.
Novovaroška opština je u te svrhe izdvojila 8.372.000,00 dinara, a oko 60 nezaposlenih mladih ljudi imaće priliku da se po prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme kod 20 poslodavaca iz privatnog i javnog sektora počev od 1. novembra.
Tokom trajanja ovog programa Nacionalna služba za zapošljavanje će licima isplaćivati mesečnu nadoknadu u iznosu od 10 do 14 hiljada dinara u zavisnosti od stepena stručne spreme.
Takođe, NSZ će vršiti obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i snositi troškove polaganja stručnog ili pripravničkog ispita.
PP Media