Nova Varoš: Raspisan konkurs za javno informisanje

Opština Nova Varoš raspisala je Јavni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Nova Varoš u 2016. godini
Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Nova Varoš, putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih medija, koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta Opštine Nova Varoš za 2016.godinu u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara.
Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja se raspisuje za projekte proizvodnje medijskih sadržaja.
Predmet konkursa je oblikovan u 3 Lota ( kategorije):
1) Javno informisanje putem štampe;
2) Javno informisanje putem radija;
3) Javno informisanje putem televizijskih i elektronskih medija.
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2016.godini.
Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju stanovnika opštine Nova Varoš o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno o radu organa Opštine Nova Varoš kao lokalne samouprave, o zbivanjima u obrazovanju, o zdravlju ljudi, kulturi, umetničkom stvaralaštvu sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine, fizičkoj kulturi, o razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, informisanju osoba sa invaliditetom i manjinskih grupa.
Cilj konkursa je istinito, pravovremeno, nepristrasno i potpuno informisanje građana na teritoriji opštine Nova Varoš o svemu što se odnosi na vršenje vlasti na lokalnom nivou, o delatnostima od javnog interesa, o radu ustanova i drugih subjekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine Nova Varoš, o zbivanjima i događajima u javnom sektoru, zatim podsticanje raznovrsnosti medijskih sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, slobodnog razvoja nezavisnih i profesionalnih medija, odnosno o svemu o čemu javnost ima opravdan interes da zna.
Konkurs je otvoren do 5. februara 2016. nakon čega će komisija u roku od 90 dana doneti odluku o raspodeli sredstava.
PP Media