Oglašena nova prodaja parcela za izgradnju pogona u Industrijskoj zoni u Priboju

Opština Priboj raspisala je novi oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini Industrijskih parkova Priboj, putem prikupljanja ponuda.

Slobodna zona Priboj, foto: A.Rovčanin

Na prodaju su tri cele katastarske parcele i deo parcele sa pratećim objektima, tj. skladištem propan-butana, površina 6.051 m2, 5.723 m2, 4.129m2 i 7.080 m2.

Procenjena cena parcela iznosi, 9,7 miliona, 9,1 miliona, 6,6 miliona i 15,5 miliona dinara.

Zainteresovani kupci mogu konkurisati za kupovinu samo jedne parcele, a mogu se prijaviti i za sve, uz dostavjanje podataka o proizvodnim pogonima koji će biti na svakoj parceli ponaosob.

Javno otvaranje ponuda održaće se 30. septembra u 12,15 sati.

Izvor: Ekapija