Oglasio se Vulin: Ministar unutrašnjih poslova ne može da utiče na prijem kandidata u radni odnos po raspisanom konkursu MUP-a

Ministar unutrašnjih poslova ni na koji način ne može da utiče na to ko će od prijavlјenih kandidata po bilo kom konkursu MUP-a biti primlјen u radni odnos ili na osnovnu obuku, bilo pripadnika Vatrogasno-spasilačkih jedinica, bilo na osnovnu policijsku obuku. Nacionalna pripadnost nikada nije niti će biti uslov ili kriterijum za prijem u MUP Republike Srbije.

Uvereni smo da i gospodin Husein Memić i članovi Bošnjačkog nacionalnog veća znaju da ministar unutrašnjih poslova nema ingerencije niti donosi odluke o prijemu kandidata za obuke, a pogotovo ne da se odluke o prijemu donose po nacionalnom klјuču. Korišćenje policije za političke obračune, posebno u multietničkim sredinama, u najmanju ruku je neodgovorno.

Kriterijumi za prijem na obuku u vatrogasno-spasilačke jedinice su vrlo jasni. Budući vatrogasci prvenstveno moraju biti zdravi i psihofizički sposobni da izdrže teške uslove posla vatrogasca-spasioca. Moraju biti sposobni da izdrže izuzetan fizički napor čak i u dužem vremenskom period i u ekstremnim uslovima rada, moraju biti psihički stabilni i u mogućnosti da brzo i racionalno donose odluke i pravovremeno i adekvatno reaguju i u stresnim situacijama sa kojima se vatrogasci svakodnevno suočavaju. Takođe, veoma je važna sposobnost uklapanja u kolektiv, jer posao vatrogasca zahteva timski rad.

Dakle, u odabiru kandidata koji će biti budući vatrogasci, koji će brinuti o životima i imovini naših sugrađana i spasavati ih, klјučna je profesionalna selekcija, a ne nacionalna pripadnost. Ni prilikom popunjavanja upitnika za prijem, kandidati nemaju obavezu da se izjasne o nacionalnosti, jer je suština konkursa da na obuku budu primlјeni najbolјi.

Da li gospodin Memić može preuzeti odgovornost za život pojedinca koji na konkursu nije uspeo da odgovori na visoke zahteve struke, ali je zaposlen po nekom “nacionalnom klјuču” za koji se očigledno zalaže, ili za živote njegovih kolega koji će zbog nedovolјne spremnosti tog pojedinca biti ugroženi? Ako to smatra “razumnim” rizikom posla, da li razmišlјa o životima i bezbednosti građana kojima će sutra takva osoba priteći u pomoć?

Ni ministar ni Ministarstvo unutrašnjih poslova tu odgovornost ne mogu da preuzmu na sebe. Zato se u posebne (specijalne) jedinice MUP-a Srbije primaju samo oni koji odgovore na možda zahtevne, ali neophodne uslove konkursa koji zahtevaju najviši nivo psihofizičke sposobnosti, nikako po nacionalnom ili nekom drugom klјuču.

PP Media