Opština daje u zakup 2200 hektara poljoprivrednog zemljišta

Opština Nova Varoš ponudila je u zakup na 10 godina više od 2.200 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Radi se o ukupno 209 parcela, a početna cena zakupa po hektaru se kreće u rasponu od 297 do 7.353 dinara, u zavisnosti od površine i klase.

Prijave na oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta podnose se u zatvorenoj koverti do 20. maja u 15 sati. Javno nadmetanje je četiri dana kasnije, u petak 24. maja. Za sve zainteresovane, 13. maja biće organizovan obilazak ovih parcela.

Poljoprivredno zemljište koje se daje u zakup nalazi se u ataru katastarskih opština Trudovo, Akmačići, Amzići, Bistrica, Božetići, Brdo, Bukovik, Vilovi, Vraneša, Gornje Trudovo, Debelja, Draževići, Drmanovići, Кomarani, Ljepojevići, Nova Varoš, Radijevići, Radoinja, Rutoši, Tikva, Tisovica, Štitkovo, Miševići, Bela Reka, Burađa, Draglica, Jasenovo, Кućani, Negbina, Ojkovica i Seništa.

Infoagrar Ž.Dulanović i PP Media