Opština Priboj započela realizaciju dva projekta sa Skupštine SKGO

U opštini Priboj počela je realizacija dva projekta, koja su potpisana, početkom decembra, na 47. Skupštini Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Radi se o projektima koji za cilj imaju unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima, ali i unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou, te su povodom oba formirane radne grupe, koje će analizirati, predlagati i sprovoditi mere za realizaciju istih.

Tim povodom, u Priboju je u sredu, 22.januara održan sastanak eksperata SKGO i predstavnika lokalne samouprave, u okviru realizacije projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, na kome je predložen Plan aktivnosti za realizaciju projekta u opštini Priboj u toku 2020. godine. Detaljno su obrazložene aktivnosti u okviru sve tri komponente projekta, a obavljene su i konsultacije sa predstavnicima Opštine i budućim članovima Projektnog tima na realizaciji ovog projekta.

Sastanku su prisustvovali i selektovani eksperti Stalne konferencije gradova i opština, odgovorni za sprovođenje projekta u opštini Priboj – Gordana Savić, ekspert za komponente, participativno budžetiranje i Rodno odgovorno budžetiranje, Mirjana Knežević Panajotu – savetnica za programsko budžetiranje i dr Dragan Luković, ekspert za komponentu Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva. Razrađene su četiri podoblasti – uključivanje građana i lokalne zajednice u proces izrade budžeta, transparentnost lokalnog budžeta, rodno odgovorno budžetiranje i transparentno finasiranje organizacija civilnog društva.

Ovom prilikom formirana je i Radna grupa za sprovođenje ovog projetka od strane lokalne samouprave, u sastavu Magdalena Prijović, Tijana Joksimović, Danko Vaić i Slaviša Janjušević, kojom će koordinirati Filip Komarica. Projekat sprovodi SKGO u okviru programa “Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SWISS PRO”, koji realizuje UNOPS.

Drugi projekat „Unapređenje dobrog upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – druga faza“ obuhvata 50 lokalnih samouprava u Srbiji, a relizuje ga Savet Evrope, uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i SKGO, dok ga finansiraju Evropska unija i Savet Evrope. U cilju unapređenja funkcije upravljanja ljudskim resursima u Opštini Priboj formirana je i radna grupa za unapređenje poslova upravljanja ljudskim resursima u Opštinskoj upravi, kojom koordinira Vuk Luković, a čine je još Kristina Papan, Slaviša Janjušević, Elvis Mujović i Gordana Čavić. Ova radna grupa ima zadatak da sa načelnikom OU i rukovodiocima organizacionih jedinica, sprovode procenu, analizira rad i predlaže mere za usavršavanje a time i poboljšanje efikasnosti rada Opštinske uprave, kao javnog servisa građana.

PPmedia

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *