Opština Prijepolje: Nabavka za rehabilitaciju i popravku puteva raspisana pre dobijanja preporuke za postupanje u vanrednom stanju

Prijepolje – Nakon saopštenja objavljenog od strane medija, a koje je dao Opštinski odbor Sandžačke demokratske partije u Prijepolju, Opština Prijepolje oglasila se saopštenjem za javnost koje prenosimo u celosti:

Sredstva za finansiranje javne nabavke broj 410-27-01/2020 – Rehabilitacija, popravka i održavanje postojećih putnih pravaca – asvaltni i drugi radovi – po partijama u opštini Prijepolje, obezebeđena su Odlukom o budžetu opštine Prijepolje za 2020. godinu („Službeni glasnik Opštine Prijepolje“, broj 13/2019) i to na poziciji 74/0, ekonomska klasifikacija 425000 (planirano 72.000.000,00 dinara) i poziciji 75/0, ekonomska klasifikacija 511000 (planirano 250.625.623,00 dinara). Napominjemo, da su sredstva rezerve planirana na poziciji 65/0 i 66/0 u Odluci o budžetu opštine Prijepolje za 2020. godinu, što su potpuno druge pozicije u odnosu na ove pozicije koje su skupštinskom odlukom određene za ove namene.

Pravni osnov za objavljivanje ove javne nabavke je Plan javnih nabavki za 2020. godinu usvojen 10.03.2020. godine, zatim nalog i odluka o pokretanju postupka sačinjeni dana 18.03.2020. godine, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Prilikom pripreme i donošenja naloga i odluke o pokretanju postupka nismo imali nikakva uputstva i preporuke od strane nadležnog ministarstva. Opština Prijepolje, dobija elektronskim putem obaveštenje i preporuke o postupanju u vanrednom stanju dana 19.03.2020. godine u 13:11 časova nakon donošenja odluke, naloga o pokretanju postupka javne nabavke, pripreme konkursne dokumentacije i njene objave na Portalu javnih nabavki.

Nakon dobijanja preporuke (obaveštenja) Ministarstva finansija i konsultacija Odeljenja za investicije sa Odeljenjem za budžet i finansije, donosi se Rešenje o obustavi postupka javne nabavke i ako su mnoge opštine raspisale takve i slične javne nabavke i nisu ih obustavile, što se može proveriti na Portalu javnih nabavki . Nikakva dodatna obaveštenja i naloge nismo dobili od nadležnih ministarstava, osim usmene preporuke „da se ponašamo u skladu sa ulogom dobrog domaćina“, što Opština Prijepolje i čini dugi niz godina. Potvrda za ovakvu konstataciju je stanje raspoloživih sredstava u budžetu opštine Prijepolje i nepostojanje neizmirenih obaveza.

Opština Prijepolje je sve nabavke pokrenula u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, poštujući pravnu regulativu.
Smatramo da se rad lokalne samouprave i opštinskih organa ne može smatrati neodgovornim u trošenju javnih sredstava. Opština Prijepolje je jedna od najlikvidinijih opština, bez neizmirenih obaveza, tako da je to još jedan dokaz odgovornog trošenja i domaćinskog ponašanja prema budžetu i sredstvima građana. Vanredno stanje je nastupilo iznenada i vrlo brzo smo se prilagodili, mada je trebalo napora da se rad iz svih oblasti reguliše i uskladi u novonastalim okolnostima.

Bavljenje manipulacijama i širenje dezinformacija u vreme vanrednog stanja je nekorektno i neprimereno, a nadamo se i kažnjivo, navodi se u opštinskom saopštenju.

PP Media