Opština Prijepolje podstiče razvoj seoskog turizma

Prijepolje – Opština Prijepolje raspisala je Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima za razvoj seoskog turizma. Za ovu namenu opredeljeno je 750 hiljada dinara.

Foto: A.Rovčanin

Javnim pozivom predviđena je podrška aktivnostima vezanim za ruralni turizam, unapređenje ponude i pružanje ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu u skladu sa rešenjem nadležog organa gde je evidentiran kao pružalac smeštaja i ugostiteljskih usluga.

Sredstva se mogu koristiti između ostalog za opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga, potom za poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara.

Maksimalan iznos podsticajnih sredstava koju korisnik može dobiti je 150 hiljada dinara.

PP Media