Opština Prijepolje raskida ugovor sa firmom „Avenija MB“ za humano hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica

Prijepolje – Zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza za humano hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica, opština Prijepolje pokrenuće proceduru za raskid ugovora sa beogradskom firmom „Avenija MB“, ova odluka doneta je u ponedeljak na sednici Opštinskog veća.

Opštinsko veće u Prijepolju, foto: PP Media

Takođe,  veće je naložilo opštinskom pravobraniocu da razmotri pokretanje sudskog postupka za nadoknadu štete, koja je nastala nepoštovanjem ugovorenih obaveza. Prijepoljski većnici, usvojili su predlog mera koje bi trebalo da smanje štetu, koju lokalna samouprava trpi zbog ujeda pasa lutalica i drugih povreda.  Taj iznos u 2019. godini bio je 106 miliona dinara, dok je samo u prvoj polovini prošle godine isplaćeno 55 miliona.

Beogradska firma „Avenija MB“ izabrana je početkom godine kao najpovoljniji ponuđač za humano hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica na teriotoriji opštine Prijepolje. Zamenik predsednika opštine, Esad Hodžić, kaže da prema nalazu komunalne inspekcije i izjava građana, „Avenija“ nije poštovala ugovorene obaveze, već je iste kršila pa je doneta odluka da se pokrene procedura za raskid ugovora.

– Doneli smo odluku da se raskine ugovor i da se obavesti opštinski pravobranilac, koji će razmotriti mogućnost traženja nadoknade štete za neispunjavanje ugovornih obaveza. Pošto se raskine ugovor sprovešćemo novu javnu nabavku i naći daleko ozbiljnijeg vršioca usluga – istakao je Hodžić.

Iz Opštinskog budžeta već godinama unazad, enormne sume novca isplaćuju se za  štete koje nastaju od ujeda pasa lutalica, ili povreda građana na javnim površinama. Najveći deo para predstavljaju troškovi sudskog procesa i samog izvršenja. Kako bi bar donekle smanjili  ovaj namet na budžet, lokalna samouprava predložila je nekoliko mera koje bi trebalo te troškove da znatno smanje.

– Jedna od mera je slanje dopisa svim ustanovama koje su u procesu prilikom prijavljivanja građana, Domu zdravlja, Policijskoj upravi, veterinarskim stanicama, inspekcijskim službama. Od njih smo tražili bolju saradnju i adekvatnu reakciju, kako bi se smanjio prostor, po nama, za radnjama koje zakonom nisu dozvoljene – navodi zamenik predsednika.

Opštinsko veće usvojilo je predlog pravilnika o dodeli jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim licima. Veće je usvojilo predlog izmene poslovnika o radu, a jedna od novina je i mogućnost održavanja telefonskih sednica.  

PP Media