Opština Prijepolje raspisala javnu nabavku za angažovanje advokata

Opština Prijepolje raspisala je javnu nabavku, kojom želi angažovati advokata za zaštitu imovinskih prava i interesa opštine pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima u Republici Srbiji. Za ovu namenu iz lokalne kase predviđeno je milion dinara.

Opština raspisala javni poziv za izbor advokata, foto: A.Rovčanin

Spisak zahteva koje lokalna samouprava očekuje da advokat radi je prilično dugačak. Pored zaštite imovinskih interesa, i zastupanja pred nadležnim sudovima u zemlji, odabrani advokat bi trebalo da posreduje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa, potom da daje usmene i pismene pravne savete i mišljenja, po pozivu naručioca u svako doba. Da sastavlja tužbe, zahteve, pravne lekove, predstavke, vansudska poravnanja i druge podnesake, a po potrebi na poziv da prisustvuje radu organa naručioca i daje mišljenja u vezi primene propisa koji se odnose na rad i poslovanje lokalne samouprave.

Pored strogih zahteva, zainteresovani advokati da bi konkurisali moraju da se  posduju petogodišnje iskustvo u advokatskoj delatnosti i da im minimalni obim finansijskog kapaciteta u poslednje tri finansijske po osnovu pruženih advokatskih usluga iznosi najmanje 1,5 miliona dinara.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je sreda 7. april.

PP Media