Opštine južne i jugoistočne Srbije na putu da postanu transparentnije i efikasnije

Nedovoljno razvijene 34 lokalne samouprave na jugoistoku i jugozapadu potpisale su danas sa razvojnim programom Evropski PROGRES koji finansiraju Vlada Švajcarske i Evropska Unija, Memorandum o razumevanju o aktivnostima u oblasti dobrog upravljanja.U ime opštine Prijepolje potpis na ovaj Memorandum stavio je Emir Hašimbegović njen predsednik.
Ovaj dokument daje okvir za uvođenje principa i praksi dobrog upravljanja koje treba da doprinesu povećanoj odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i otvorenosti lokalnih samouprava. Potpisivanjem Memoranduma čini se prvi korak ka uspostavljanju održivih kapaciteta u opštinama za rad u ovoj oblasti.
Ambasador Švajcarske u Srbiji Žan Danijel Ruh čestitao je predstavnicima 34 lokalne samouprave na prepoznavanju značaja i poduzimanju ovog ključnog koraka koji će sistematski i suštinski da unese promene neophodne za stabilan i trajni razvoj.
„Kroz implementaciju principadobrog upravljanja, naročito kada je u pitanju sprovođenje participativne politike i prakse, lokalne vlasti će znati kako da svoje obaveze ispunjavaju u skladu sa izraženim potrebama svih građana, transparentno i efikasno. Onog trenutka kada se izgradi taj odnos gde svi rade zajedno na boljitku svoje zajednice i to postane trajna praksa, moćićemo da kažemo da smo ostvarili svoj cilj unapređenja lokalnih zajednica,“ dodao je Ruh.
„Ovim mehanizmom fokus Evropske unije i Vlade Švajcarske prebacuje se tamo gde se problemi generišu ali i rešavaju – na lokalni nivo. Dobro upravljanje je alatka da dostignemo međunarodne standarde kroz analitičko pristupanje strateškom planiranju,“ rekao je Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Opštine će u ovom procesu biti podržane od strane Evropske unije i Vlade Švajcarske kroz razvojni program Evropski PROGRES. Posebna pažnja biće posvećena aktivnostima vezanim za realizaciju infrastrukturnih projekata kroz usvajanje ili izmene dosadašnjih propisa i regulativa ali i za aktivnosti koje se tiču jačanja opštinskih kapaciteta kroz program obuka, formiranje centara za dobro upravljanje i sprovođenje reformi lokalnog upravljanja.
„Evropska unija i Vlada Švajcarske kroz Evropski PROGRES nastoje da sprovođenje principa dobrog upravljanja postane praksa u svakodnevnom radu i funkcionisanju lokalnih samouprava. Ovo se neće desiti preko noći ali potpisivanjem Memoranduma o razumevanju, opštine učesnice programa su pokazale volju i zainteresovanost za proces što je prvi korak na putu ka unapređenju ekonomskog i društvenog razvoja. Na ovom putu naš program će im pružiti punu podršku,“ rekao je Gream Tindal, menadžer razvojnog programa Evropski PROGRES.
Program je u prethodnom periodu aktivno radio na proceni trenutnog stanja u sferi dobrog upravljanja u sve 34 opštine potpisnice Memoranduma o razumevanju. Rezultati ove procene služiće pripremi pojedinačnih reformskih paketa za svaku lokalnu samoupravu ponaosob koji će opštinama biti predstavljeni početkom 2016. godine.