Opštinsko veće u Priboju dalo saglasnost za potpisivanje sporazuma za izgradnju transfer stanice „Banjica”

Priboj – Opštinsko veće opštine Priboj, na svojoj petoj sednici dalo je saglasnost na Sporazum o sufinansiranju izgradnje transfer stanice sa reciklažnim dvorištem na lokaciji „Banjica” zajedno sa opštinama Prijepolje i Nova Varoš.

Opštinsko veće u Priboju, foto: PP Media

Кada transfer stanica bude izgrađena, komunalni otpad iz ove tri opštine transportovaće se na Regionalnu deponiju „Duboko”, koja se nalazi na području grada Užica, a umesto sadašnjih deponija, u toku Lima kroz Srbiju, biće zelene oaze.

Inicijalni sastanak sa čelnicima tri pomenute opštine održan je ovih dana u Beogradu, koji je upriličila Irena Vujović, nova ministarka zaštite životne sredine, a lokalne samouprave sada razrađuju dalje ovoj plan. Tako će u blizini železničke stanice Bistrica, umesto svojevremeno započete Regionale sanitarne deponije, biće igrađena Transfer stanica za reciklažu komunalnog otpada, koji će se odatle transportovati u deponiju „Duboko”. Nosilac investicije biće opština Nova Varoš, na čijoj se teritoriji i nalazi lokacija „Banjica”, a obaveze lokalnih samouprava na njenoj izgradnji su određene u procentima, zavisno od broja stanovnika – Nova Varoš 20 %, opština Priboj 30% i Prijepolje 50 procenata.

Realizacija ovog projekta, pored izgradnje tranasfer stanice, saniranja deponija „Duboki Potok” i „Stanjevine”, podrazumeva i proširenje deponije „Duboko”.

U međuvremenu, dok se ne izgradi transfer stanica, otpad sa prijepoljske deponije „Stanjevine” i Priboja, prema postignutom dogovoru, odlagaće se na pribojskoj deponiji „Duboki Potok”, gde trenutno smeće odlažu i Novovarošani.

Zbog takve odluke pojavila se i bojazan građana Priboja, a u tom kontekstu oprezan je i prvi čovek opštine Lazar Rvović, koji je odlučan da neće dozvoliti novu deponiju Stanjevine na području opštine Priboj.

Ukoliko neke od strana ne budu odgovorne u sprovođenju svojih obaveza, kako ističe predsednik Rvović, Priboj ima kontrolni mehanizam, pa će se stanje, na osnovu potpisanog sporazuma komunalnih preduzeća tri opštine o privremenom odlaganju smeća na deponiji „Duboki Potok”, biti povučeni adekvatni potezi.

Članovi Opštinskog veća dali su i saglasnost na Plan zaštite i spasavanja u opštini Priboj, a doneta je i Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti i poreza na imovinu za 2021. godinu. Cena po zonama ostala je ista, kao i prethodnih godina.

Nakon redovne sednice, članovi Opštinskog veća, juče su zasedali i u funkciji Skupštine Industrijskih parkova Priboj, na kojoj je doneta odluka o prodaji građevinskog zemljišta kompaniji INMOLD iz Požege, što u perspektivi znači, novo proširenje ove kompanije u Slobodnoj zoni Priboj, a time i otvaranje novih radnih mesta odnosno zapošljavanja.

PP Media