Opštinsko veće u Prijepolju sumnja u nenamensko trošenje novca Sportskog saveza

Prijepolje – Opštinsko veće u Prijepolju uputilo je zahtev Komisiji za kontrolu utroška novca sportskih klubova, da se u roku od pet dana izjasni da li je bilo nepravilnosti prilikom trošenja budžetskih para od strane Sportskog saveza dobijenih za redovne i posebne programe, i ako jeste, Komisija treba da utvrdi o kojem iznosu se radi.

Foto: A.Rovčanin

U dokumentaciji za pravdanje novca, koju je Sportski savez dostavio lokalnoj samoupravi, nedostaju fiskalni računi, pa je Veće izrazilo sumnju da je nenamenski potrošeno gotovo pola miliona dinara koji se odnose na ugostiteljske usluge. Takođe, prema mišljenju većnika sporno je i trošenje para predviđenih za službena putovanja.

Najviše polemike na poslednjoj sednici Opštinskog veća u Prijepolju izazvao je izveštaj Komisije za kontrolu utroška novca sportskih klubova. Naime, kako se čulo na sednici, u nalazu Komisije uočene su brojne nepravilnosti u trošenju novca Sportskog saveza, međutim Komisija nije utvrdila o kojem precizno iznosu je reč, pa je Veće zatražilo dodatno pojašnjenje, nakon čega bi situacija trebala da bude jasnija.

– Uveli smo red u funkcionisanju svih klubova, pa ni Sportski savez neće biti izuzetak. Račun koji je dostavljen za ishranu sportista tokom MOSI u Novoj Varoši, na iznos od 455.130 dinara je bez fiskalnog isečka, što budi sumnju u neregularnost. Takođe, nedostaju odluke Upravnog odbora za odlazak na službena putovanja sekretara Sportskog saveza, koji je sam sebi potpisivao putne naloge, što nije smeo da čini – kaže član Opštinskog veća zadužen za sport Zoran Despotović.

Opštinko veće je stava, da ukoliko se utvrdi, da je Sportski savez, nenamenski potrošio novac, pored toga što će pare morati da vrati u opštinsku kasu, odgovornost će snositi i sekretar.

PP Media