Opštinsko veće zatražilo izveštaj Komisije o zapošljavanju u Biblioteci i Turističkoj organizaciji

Prijepolje – Opštinsko veće u Prijepolju, na šestom nastavku 46. sednice usvojilo je zapisnik Komisije o primopredaji radova na putnim pravcima na teritoriji ove opštine u prošloj godini. Većnici su usvojili Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022/23 godinu a precizirano je i koje informacije Komisija mora dostaviti u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva vezano za nedavno sprovedene Konkurse za zapošljavanje u Biblioteci i Turističkoj organizaciji u Prijepolju.

Foto: A.Rovčanin

Iako su pomaci vidljivi, a mnogi poslovi se obavljaju ozbiljnije i savesnije na sanaciji puteva, stručna Komisija koja je sačinila izveštaj o primopredaji radova na putnim pravcima na teritoriji opštine Prijepolje u 2021.godini je konstatovala brojne nedostatke, ističe predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić. Primedbi je bilo i na raspisivanje tendra, gde precizno nisu definisani poslovi koje  bi izvođač trebalo da obavi.

– Poverenje je dobro, ali kontrola je još bolja. Zbog toga ova komisija za primopredaju radova i postoji. Na osnovu njihove reakcije, vršene su popravke na nekoliko putnih pravaca. Nažalost, nadzorni organ je bio sklon da toleriše propuste izvođača i pored naših apela i insistiranja da se radi savesno i odgovorno. Pred nama je još puno stvari koje treba da popravimo, ali pomaka na bolje ima – navodi Babić.

Prilikom ramatranja Ugovora o rasveti prijepoljsko Veće je tek danas konstatovalo da Opština već 4 godine plaća usluge za održavanje led rasvete JKP Lim iako je rasveta u garanciji do 2025. godine, pa je ova tačka skinuta sa dnevnog reda dok sve službe ne dostave relevantne podatke za ovaj slučaj.

– Firma koja je dobila posao na tenderu, trebala je da održava besplatno led rasvetu u periodu od sedam godina. Međutim umesto njih, Komunalno preduzeće je menjalo sijalice i vršilo opravku a Opštini je fakturisan rad dizalice i angažovano ljudstvo koje je radilo na zameni. To Komunalno preduzeće nije trebalo da radi, već je to bila obaveza firme iz Beograda koja je postavila led rasvetu – isitče Vladimir Babić.

Na današnjoj sednici precizirano je i koje informacije Turistička organizacija i Biblioteka mora da dostavi Opštinskom veću u roku od tri dana vezano za nedavno sprovedene Konkurse za zapošljavanje u ove dve ustanove. Kako objašnjava Babić, od tog  izveštaja zavisi i da li će aktuelne vd direktorke dve ustanove ostati i dalje na tim funkcijama. Inače, za nekoliko dana Ildi Čolović ističe jednogodišnji vd mandat na mestu direktora Turističke organizacije.

– Čekaćemo izveštaj, da bi videli kako da reagujemo. Ako bude tačno ono što se po gradu priča, neće biti dobro – misteriozno poručuje Babić.

Prijepoljski većnici usvojili su Godišnji program dodele sredstava za udruženja građana i verske zajednice,  pri čemu je za udruženja iz budžeta opredeljeno 7,5 miliona a za crkve i verske zajednice 2 miliona.

PP Media