Penzionerima u kešu i do 1,5 miliona dinara

Sve više banaka povećava iznos gotovinskih kredita za najstarije građane. Uz to penzioneri mogu da otplaćuju ove zajmove i do 95 meseci, do 78. godine života, mada ima banaka koje omogućavaju i još starijima da vraćaju rate. Za bankare, penzioneri su najbolji klijenti, jer na vreme izmiruju svoje rate. Zato im nude sve više pogodnosti.

Svaki keš kredit koji uzme penzioner osiguran je kod osiguravajuće kuće, tako da su zaštićeni i klijenti i banka. Kod većine banaka trošak osiguranja snosi upravo banka. Penzioneri sve češće uzimaju gotovinske kredite i za članove svoje familije koji su mlađi, ali ne mogu da se zaduže. Krediti su uglavnom iskoriste za kupovinu bele tehnike, uređenje stanova, ali i za kupovinu automobila, školovanje, pa i putovanja.

– Penzioneri su naši najbolji klijenti i trudimo se da im ponudimo što više pogodnosti – kažu u jednoj domaćoj banci. – U zavisnosti od visine penzije mogu da se zadužuju bez ikakvog drugog limita. I oni i mi smo zaštićeni osiguranjem koje ima svaki gotovinski kredit. Kamate na keš kredite se kreću od 10 do 14 odsto godišnje i odnose se na zajmove u dinarima koji su i najtraženiji.

Gotovo svi gotovinski zajmovi odobravaju se u domaćoj valuti, jer su sada kamate pristupačnije, a izbegava se i rizik od kretanja strane valute. Ukoliko penzioner uzme gotovinski kredit od 200.000 dinara na 60 meseci, sa kamatom od 13,95 odsto, mesečno će vraćati 4.650 dinara. Naravno, iznos rate mora da bude usklađen sa visinom penzije.

Zavisno od banke, mesečna obaveza po kreditu može da optereti penzionerska primanja do 30 ili 40 odsto.

Penzioner mora da prima najmanje 20.000 dinara penzije da bi dobio gotovinski kredit, ali ima i banaka koje su spustile ovaj iznos na 15.000 dinara.

DINA KARTICA

Penzioneri mogu uz pomoć “dina” kartice da kupuju robu ili plaćaju usluge na 12 rata bez ikakve kamate. Na ovaj način ova kartica zamenjuje čekove, koje najstariji građani vrlo često koriste. U mnogim trgovinama sa prehrambenom robom, sve potrepštine najstariji mogu da plaćaju na koliko rata žele.

Novosti