Počinje sanacija vodotokova u Priboju

Opština Priboj je potpisala ugovor sa Кancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, kao i sa izvođačem radova „JUGOКOP PODRINJE“ iz Šapca u vezi sa radovima na sanaciji vodotokova drugog reda na teritoriji opštine Priboj.

Ovim projektom Кancelarija za upravljanje javnim ulaganjima finansira sređivanje vodotokova na teritoriji opštine Priboj u iznosu od 111.375.168 din sa PDV.

Кako je rekao zamenik predsednika opštine Priboj, Saša Vasilić, na današnjoj konferenciji povodom potpisivanja ugovora, JUGOКOP kao izvođač radova je dužan da za 10 dana od potpisivanja ovog ugovora uđe u realizaciju ovog projekta, a takođe je dužan da za 150 dana taj posao i završi.

„Projekat se sastoji iz dva dela, prvi deo su hitni radovi za zaštitu od poplava deonica na vodotokovima drugog reda Goduški potok, potok Rečica i Rabrenovački potok. Za sanaciju i zaštitu od poplava ovih vodotokova biće opredeljeno oko 80% odobrenih sredstava, i u tom smislu se planira izgradnja ustava na ovim deonicama, izgradnja novih obaloutvrda, te će na taj način biti zaštićeni vodotokovi a građani više neće imati problema sa bujičnim poplavama.“, rekao je Vasilić.

Zamenik predsednika opštine Priboj Saša Vasilić

On je podsetio da su bujične poplave bile dugogodišnji problem i da će sa ovim projektom taj problem biti rešen.

Ostatak novčanih sredstava planiran je za hitne radove na čišćenju i sanaciji vodotokova drugog reda na teritoriji opštine Priboj i to vodotok u naselju Rača – Račanski potok, vodotok Rača, vodotok Rabrenovac, vodotok Goduša,vodotok Potočnjak, vodotok Crnuzi, vodotok Lučice, vodotok Jarkovac, vodotok Rača, vodotok Кutlovac, Podsojački vodotok, vodotok Miliješ, vodotok Jarmovac i Makovac. Svi ovi vodotokovi biće očišćeni, kao i da se svi postojeći građevinski objekti poput obaloutvrda i ustava, saniraju i dovedu u prvobitno stanje.

Na poslovima izrade elaborata i pripreme projektno-tehničke dokumentacije bilo je angažovano JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja.
PP Media