Poreska uprava najavila pojačane kontrole

Poreska uprava Srbije najavila je da će biti dodatno pojačane kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, u cilju borbe protiv sive ekonomije. Kako se navodi, za devet meseci 2016. godine, inspektori Poreske uprave kontrolisali su evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa kod 6.106 obveznika, a kontrolisan je i radno-pravni status radnika u tim objektima. “Zbog utvrđenih nepravilnosti privremeno su zatvorena 2.123 objekta, dok su protiv odgovornih podneti zahtevi za pokretanje prekršajne odgovornosti”, navela je Poreska uprava. Dodaje se i da su prethodnih meseci pojačane vikend kontrole poslovanja ugostiteljskih objekata, posebno na turističkim odredištima, kao i za vreme održavanja manifestacija.

Poreska uprava najavila pojačane kontrole

Poreska uprava najavila pojačane kontrole


U vikend akcijama koje su sprovedene tokom septembra, zbog neevidentiranja prometa preko fiskalnih kasa privremeno je zatvoreno 85 od ukupno 146 kontrolisanih ugostiteljskih objekata.Kako se navodi, poreski inspektori obavljaju kontrole i sankcionišu poreske obveznike za koje se utvrdi da ne poštuju poreske propise, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o fiskalnim kasama.
“U cilju jačanja finansijske discipline, zaštite budžeta Srbije i interesa poreskih obveznika koji posluju legalno, kao i svih gradjana, Poreska uprava će pojačati kontrole i proširiti obuhvat kontrola u različitim privrednim granama”, piše u saopštenju. Navode i da će povećanje dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i kulture plaćanja poreza smanjiće potrebu za kontrolama.
PP Media