Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku mašina za proizvodnju PVC stolarije

SAMIR ROŽAJAC PR PROIZVODNJA PREDMETA OD PLASTIKE ZA GRAĐEVINARSTVO KRISTAL-VEK SJENICA, objavljuje:

POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku: mašina za proizvodnju PVC stolarije. Rok za podnošenje ponuda je: 18.04.2023. do 12:00h.

Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: SAMIR ROŽAJAC PR PROIZVODNJA PREDMETA OD PLASTIKE ZA GRAĐEVINARSTVO KRISTAL-VEK SJENICA, Nova b.b. , Sjenica.

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na navedenoj adresi, svakim radnim danom od 9 do 15 časova, ili zatražiti dostavljanje dokumentacije e-mailom na:, rokikristal@gmail.com ili telefonom +381 69 664 111.

PP Media