Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku mašina za šivenje

Belmin Kaljić PR Krojačka radnja Prijepolje, objavljuje

POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku: mašina za šivenje

Rok za podnošenje ponuda je: 07.04.2023. do 12:00h

Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Belmin Kaljić PR Krojačka radnja Prijepolje

Milene Stojadinović bb., Prijepolje

 Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na navedenoj

adresi, svakim radnim danom od 9 do 15 časova, ili zatražiti dostavljanje dokumentacije e-mailom na: belmin.kaljic17@gmail.com, ili telefonom +381 65 5633 042.

PP Media