Predstavljen proces izrade sedmogodišnjeg Plana razvoja opštine Nova Varoš

Nova Varoš – U četvrtak je u Novoj Varoši održan prvi partnerski forum na kome je predstavljen proces izrade Plana razvoja opštine Nova Varoš za period od 2022-2029. godine.  Podršku za izradu Plana razvoja lokalna samouprava dobila je od Slovačke razvojne agencije kroz implementacioni program SKGO i UNDP.

Foto: A.Rovčanin

Plan razvoja lokalne samouprave je dokument dugoročnog razvojnog planiranja, koji se donosi za period od najmanje sedam godina. Zakonom o planskom sistemu predviđeno je da obavezno sadrži – analizu postojećeg stanja u lokalnoj samoupravi, željeno stanje, prioritetne ciljeve razvoja i opis mera koje se dalje razrađuju dokumentima javnih politika i srednjoročnim planom jedinice lokalne samouprave.

– Ušli smo u prvu fazu koja podrazumeva analizu prethodne strategije održivog razvoja Nove Varoši. Prema Zakonu o planskom sistemu i Zakonu o budžetskom sistemu, Plan razvoja je najviši pravni dokument u lokalnoj samoupravi, čiji proces izrade je sveobuhvatan i ne zavisi samo od zaposlenih u lokalnoj samoupravi već od svih građana i zainteresovanih strana – istakla je Marijana Đokić, koordinatorka za izradu Plana.

Foto: A.Rovčanin

I pored toga što je izvršena analiza zainteresovanih strana, na današnjem sastanku su se pojavile nove, tako da će tematske radne grupe verovatno biti proširene, ističe Đokićka i dodaje će na zvaničnom sajtu opštine Nova varoš blagovremeno biti objavljivani svi dokumenti od značaja za ovu temu, tako da će svi građani moći da se informišu.

– Ovaj Partnerski forum je samo jedan u nizu događaja koji se planiraju u smislu otvaranja procesa ka učešću javnosti budući da iza samog procesa izrade Plana razvoja postoji čitav organizacioni sklop kroz koji će se proizvoditi nacrti dokumenata i postavljati prioritetni ciljevi razvoja Nove Varoši. Moram istaći da je Nova Varoš zaista jedan od najboljih primera dobre prakse svih lokalnih samouprava u smislu kvaliteta izrade programskog budžeta  ali i brojnih drugih projekata koji ukazuju na proaktivnost lokalne administracije, navela je Milena Radomirovic iz SKGO, koja prati proces primene Zakona o planskom sistemu na lokalnom nivou i uklapanje planskih i budžetskih procesa.

Posle usvajanja Plana razvoja opštine Nova Varoš 2022-2029., koje je je planirano za mart sledeće godine, kreiraće se uslovi za dalje planiranje lokalnog razvoja kroz donošenje programa i akcionih planova, koji moraju biti usklađeni sa Planom razvoja.

PP Media