Prevoznici Prijepolja, Priboja i Nove Varoši traže pomoć od minstarke Zorane Mihajlović

Prevoznici Prijepolja, Priboja i Nove Varoši uputili su otvoreno pismo ministarki saobraćaja Zorani Mihajlović u kome traže da se nađe rešenje problema koji je nastao usled zastarelih propisa i postupanja carinskih organa . To je kako tvrde ovih dana izazvalo gužve na carinskim terminalima i graničnim prelazima. Autoprevoznici su, kaže se dalje u pismu, prinuđeni da stupe u organizovani protest, do rešavanja njihovih problema. U pismu ministarki Mihajlović se dalje navodi:
Verujemo da Vam je poznat problem koji je nastao postupanjem carinskih organa, koji prema smernicama Carinske uprave insistiraju na prikazivanju uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza, pri prelazu državne granice sa Crnom Gorom.
Zbog takvog postupanja carinskih službenika, transport robe preko ovog graničnog prelaza je u potpunosti onemogućen, zbog toga ogromnu štetu trpimo i mi prevoznici i korisnici naših usluga.
Svi ovi problemi nastaju zbog zastarelih propisa koji su na snazi i koji još uvek figuriraju sa pojmovima „preduzeće“ i “ nemačka marka“.
Naime, propis koji se još primenjuje – Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju govori o preduzeću koje obavlja najmanje tri godine odgovarajuću vrstu javnog prevoza.
Ne može se pod preduzećem podrazumevati samo privredno društvo, kako se to čini, i na taj način automastki diskvalifikuje 95% prevoznika, kako sa ovih prostora, tako i u celoj Srbiji, koji prevozničku delatnost obavljaju kao preduzetnici.
Svi prevoznici ovog kraja ispunjavaju sve ostale uslove zahtevane Zakonom, ali samo starisnka formulacija itumačenje termina „preduzeće“ pod kojim Veše Ministarstvo ne prihvata preduzetnika kao preduzeće, u startu diskriminiše ogroman broj prevoznika. Čiji je to interes u to se nećemo upuštati?!
Stava smo da morate iznaći rešenje ovog problema, koji do sada na terenu nije ni postojao, sve do početka primene novog Zakona koji reguliše ovu materiju – Zakona o prevozu tereta u drumskom sabraćaju, koji će otkloniti sve smetnje i probleme koje sada imamo.
Naime, taj Zakon je prilagođen trenutnim zakonskim propisima o formi obavljanja privrednih delatnosti, i kod uslova za obavljanja javnog prevoza određuje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika.
Zato ne smete dopustiti da velika većina, sugurno preko 95% prevoznika bude diskriminisana i stavljena u nepovoljniji položaj zbog zastarelih propisa, a verovatno i zarad nečijeg interesa.
Početak primene novog Zakon nije daleko, 13.02. 2017. godine, a tada će svi pod jednakim uslovima moći daučestvuju u podeli potrebnih uverenja.
Prevoznici Prijepolja, Priboja i Nove Varoši
PP Media