Priboj: Birokratija “koči” isplatu dnevnica

Odlukom Republičke izborne komisije o načinu isplate naknade za rad biračkim odborima na koordiniranom sprovođenju izbora raspisanih za 24. april 2016. godine, broj 120-309/16 od 12. aprila 2016. godine, propisano je da Opštinska uprava može da isplati naknadu samo onim članovima biračkih odbora koja su navedena u rešenjima Republičke izborne komisije o imenovanju članova biračkih odbora i u evidencijama o prisustvu članova biračkih odbora na biračkom mestu. Isplata naknada za rad u biračkom odboru može se izvršiti isključivo lično uplatom na tekuće račune članova birčakih odbora.
Pozivaju se članovi biračkih odbora koji su bili prisutni na biračkim mestima a do sada nisu dostavili tekuće račune za isplatu naknade za radu u biračkim odborima, da iste dostave u Opštinsku upravu u kancelariju broj 29. do 8. juna 2016. godine, u suprotnom sredstva namenjena za isplatu naknada za rad u biračkim odobrima biće vraćena Republičkoj izbornoj komisiji.
Izovr: priboj.rs