Priboj: Hiljadu paketa za socijalno ugrožene

Priboj – U skladu sa novonastalom situacijom i uvođenjem vanrednog stanja u zemlji, usled epidemije COVID-19, u opštini Priboj, nakon pravljenja spiskova, od sutra počinje podela prehrambenih i higijenskih paketa za socijalno najugroženije građane i domaćinstva.

Ilustracija

Paketi su obezbeđeni i za socijalno ugrožena domaćinstva iz 12 mesnih zajednica, pa će isti biti deljeni na sledećim punktovima, počev od subote 28.03.2020.:

– Trgovina “Vujoprom” za MS Sjeverin i MZ Strmac; 

– “Biomlek” Sastavci za MZ Bučje i MZ Sastavci; 

– “Gorava” Krajčinovići za MZ Krajčinovići i MZ Zabrnjica; 

– “Izbor 2 plus” za MZ Banja; 

– “Es komerc” za MZ Rača i Centar za socijalni rad Priboj; 

– Trgovina “Kratovo” Ćirković za MZ Kratovo; 

– STR “Samra i Saudin” Potpeć za MZ Kalafati i MZ Mažići; 

– STR “Viva” za Crveni krst Priboj; 

– SZTR “Kiko” Banjski čamac za MZ Pribojska Goleša. 

Za ostale socijalno ugrožene građane, koji nisu obuhvaćeni ovim spiskovima, ostavljen je dovoljan broj paketa za interventno delovanje od strane Centra za socijalni rad i Crveni krst Priboj. 

Građani koji ne budu mogli da preuzmu pakete lično, isti će biti distribuirani do samih korisnika. 

Ovom prilikom obaveštavaju se penzioneri, čije su penzije manje od 30.000 dinara, da će u narednim danima biti dogovoreni načini i modaliteti pomoći, u vidu vrednosnih vaučera, koji će biti najpre dodeljivani onima sa najnižom penzijom, zaključno sa onima čija penzija iznosi 30.000 dinara.

PP Media