Priboj: Kol centar za dostavu lekova žiteljima udaljenih mesnih zajednica

Priboj – Štab za vanredne situacije obaveštava građane mesnih zajednica Sastavci, Bučje, Zabrnjica, Кrajčinovići, Sjeverin i Strmac koji imaju problem sa nabavkom hronične terapije u apotekama, da se jave na telefon Кol centra 033 2445 698, radi dostave lekova.

Terapija mora biti propisana od strane izabranog lekara, koga možete u Domu zdravlja dobiti natelefon 033.2445.680 ili Ambulanti Naselje 033 2452 577.

Neophodno je da osim imena i prezimena daju i podatak sa zdravstvene knjižice – LBO ili broj knjižice, kao i naziv leka koji je potreban.

Lekovi će se deliti u ambulantama u Sastavcima, Кrajčinovićima i Sjeverinu, a o danu dostavljanja građani će biti obaveštavani telefonom.

Prilikom podizanja lekova u ambulantama građani će morati da plate iznos participacije za lek u iznosu kao i u apoteci.

PP Media