Priboj: Neprihvatljiv socijalni program

Povodom ponuđenog socijalnog programa radnicima „Fapa“ od strane Vlade Srbije,sindikat „FAP Sloga„ izdao je saopštenje koje prenosimo u celosti:
Sindikat FAP SLOGA je jednoglasno odlučio da ne može dati pozitivan stav na ovakav socijalni program .U tom smislu iznosimo niz primedbi: -Takozvano ,,anketiranje” radnika o dobrovoljnom odlasku urađeno je pre nego što su dati konačni odgovori na pitanja da li FAP ima budućnost, da li je ovo poslednji socijalni program i kakav će biti socijalni položaj preostalih radnika ukoliko pregovori o privatizaciji ne budu imali uspeha. Mi mislimo da će odlazak radnika ugroziti sposobnost FAP-a da u budućnosti odgovori svojim obavezama. Mi mislimo da je prvo trebalo pitati sve sindikate da li su za socijalni program i pod kojim uslovima , pa tek onda anketirati radnike. Stav se ne može dati posle završetka posla u kome nismo učestvovali niti ga inicirali. -U ponuđenom socijalnom programu umetnute su opcije koje su u suprotnosti sa Zakonom o radu , a koje se odnose na odazivanje na poziv poslodavca na rad , na odustajanje od podnetih tužbi, kao i odlazak iz FAP-a bez isplate zaostalih zarada i povezivanja radnog staža .Nijedan zakon republike Srbije, a pogotovo interni sporazumi ne mogu biti stariji od Ustavnog prava svakog državljanina na pravnu zaštitu. U tom smislu je član 2 Sporazuma neustavan, pa ga svaki potpisnik posle par meseci može pobiti sa izgovorom da ga je potpisao prinudom ili ucenom ili teškom materijalnom situacijom. Sporazume ovakve vrste tretiraju interni dogovori zaposlenog i poslodavca , kao što su otkazi ugovora o radu ili samoinicijativni zahtev radnika o sporazumnom prekidu radnog odnosa.Sindikat poštuje zahteve pojedinaca, kao i njihovu opavdanu borbu da reše svoj težak materijalni položaj, ali u ovom trenutku je preče pravo većine , odnosno onih koji su svoju sudbinu do kraja vezali za opstanak FAP-a. Sindikat kao pravna organizacija ne sme da stoji iza nezakonskih sporazuma već isključivo mora potpisivati sporazume koji se u potpunosti pozivaju na zakon o radu. Izuzetak čine dogovori koji nastaju kao rezultat pregovora zaposlenih i poslodavca kada sindikat IMA JASNU PODRŠKU RADNIKA za odstupanja od slova zakona. – Članovi 2 i 3 su u koliziji sa članom 7 ovog sporazuma, tj. na svakoj pravnoj instanci će radnik moći naknadno da kaže da je odustao od tužbe samo zato da bi dobio novac za preživljavanje porodice. – Sindikat FAP SLOGA ovim svojim stavom ne ometa rešenje velike manjine radnika da ovim sporazumom reše svoju egzistenciju. Mi, samo insistiramo na tome da je to pojedinačni stav zaposlenih , koji nema i ne može imati uticaja na kolektivne odluke između pravnih subjekata , koje moraju imati isključivo zakonsko pokriće.U tom smislu mislimo da ovaj sporazum ne treba da potpisuju sindikati već samo poslodavci i zaposleni kao pojedinci. – Mi dalje smatramo da smo SVI trebali biti solidarni i da je put ka ostanku ili odlasku iz preduzeća trebao biti kolektivan na kraju celog postupka. Ili svi trebamo ako se proces uspešno završi ili niko. Ako neko treba da nas razdvaja , to je budući poslodavac. – U članu 4. ovog sporazuma rečeno je “ da se poslodavac obavezuje da će svoj dug prema zaposlenom u odnosu na obaveze izvršiti najkasnije do okončanja postupka privatizacije”. OVO MOŽE I TREBA DA URADI SAMO DRŽAVA(ONA NAM JE POSLODAVAC NA OSNOVU UKIDANJA PRAVA RADNIKA DA BIRAJU SKUPŠTINU) , JER FAP NEMA MOGUĆNOSTI DA ISPOŠTUJE OVAJ ČLAN. -Ne prihvatamo gledište da je socijalni program ispravan put u pravcu smanjenja troškova preduzeća. Neuposlenost i otpuštanje radnika su palijativne mere koje vode prema zatvaranju firme , a ne prema ozdravljenju. Nama nije rečeno da se broj radnika mora smanjiti, već da se moraju smanjiti troškovi preduzeća. To je moglo da se uradi na razne druge načine. – Osnov naše priče pred Vladom treba da bude pokrivanje cele tromeđe i rešavanje mogućih političkih i etničkih problema koji bi nastali likvidacijom FAP-a . U tom smislu bolje je imati više radnika nego manje. Slažemo se sa delom priče da postoje izvesna nedovoljno iskorišćena radna mesta u FAP-u , kao i da ima radnika koji nestručno pokrivaju izmišljena radna mesta . Ali, to je problem koji je nastao , velikim delom na inicijativu onih koji su kako ranije , tako i sada odlučivali o sudbini FAP-a. Postoji samo pravni problem kako da oni dobiju otkaz kao tehnološki viškovi , ako ni FAP ni država nemaju novca da to zakonski sprovedu. Sindikat neće da snosi odgovornost za ispravljanje kadrovskih grešaka za koje nije odgovoran. -Smatramo da je pravljenje nove sistematizacije radnih mesta za 600 radnika preuranjeno i bez ikakvog pozitivnog efekta. Ako ima posla onda je 600 radnika premalo, a ako nema onda smo svi višak , ali to treba jasno da se kaže. Razmišljanje po kome je postojanje radnika trošak a ne uslov poslovanja je- loše i nakaradno. Ako se sistematizacija pravi samo zato da bi se smanjili troškovi preduzeća kako onda objasniti činjenicu da je broj novih direktora dupliran u odnosu na prethodno stanje.Letimičan pregled nove sistematizacije ukazuje na enorman porast broja šefova , što uz smanjenje broja izvršilaca ukazuje da će biti puno slučajeva da se neće moći primeniti. Novu sistematizaciju treba praviti ili na osnovu većeg obima posla , ili posle ugovora sa strateškim partnerom ili posle većeg odliva radnika. Ova sistematizacija nije pravljena prema zahtevu kvaliteta proizvoda, nije pravljena ni prema modelu pojedinačne proizvodnje , ni prema modelu velikih servisa , ona je pravljena samo da zadovolji apetite onih koji će uvek biti uz svaku vlast, a nemaju kapaciteta ni stručnosti da to urade svojim radom. Sve mane starih sistematizacija – glavna je glomazna struktura na jediničnoj proizvodnji – će se plastičnije preslikavati na ovoj. Vojničkim rečnikom rečeno previše generala i majora, premalo desetara i vojnika.Ne gleda se da je glavno tačna specifikacija poslova koje treba uraditi , pa tek onda na osnovu nje specifikacija radnika i organizacija preduzeća. Umesto toga , glavno je namiriti želje pojedinaca , a šta će raditi – to nikome iz menadžmenta nije važno,kaže se u saopštenju dostavljenom medijima.
PP Media