Priboj: U sredu zaseda lokalni parlament

Predsednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović sazvao je za sredu 28. novembar, 17. sednicu lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu će se naći 15 tačaka.

Odbornici će imati priliku da raspravljaju o predlogu Odluke o donošenju izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj. Takođe, na sutrašnjoj sednici biće reči i o predlogu Odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade, kao i o predlogu Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada.

Rasprava će se voditi o postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opština Priboj učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja.

Dnevnim redom predviđeno je razmatranje predloga Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine.

Odbornici će raspravljati o predlogu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine i o predlogu Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti i pokriću gubitka JКP “Usluga”.

Na sutrašnjoj sednici biće reči o predlogu Odluke o održavanju čistoće na sportskim terenima, predlogu Odluke o uspostavljanju saradnje i udruživanja sa gradovima i opštinama u slivu reke Drine.

Pred odbornicima će biti i predlozi odluka o obrazovanju Opštinskog saveta roditelja, kao i predlozi razrešenja i postavljenja članova Štaba za vanredne situacije i članova Nadzornog odbora JКP „Usluga“.

Sednica će se održati u maloj sali Doma kulture “Pivo Кaramatijević”, sa početkom u 10 sati.
Izvor: GZS i PP Media