Priboj: U toku pripreme za izbore u mesnim zajednicama

Priboj – U funkciji izbora novih članova saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Priboj, u ponedeljak, 2.decembra, u organizaciji Opštinske uprave, održan je sastanak sa predsednicima mesnih zajednica.

Pored predsednika dosadašnjih saveta mesnih zajednica, ovom skupu prisutvovali su i načelnik Opštinske uprave Priboj Đorđe Dujović, Milica Drobnjaković sekretar SO Priboj i Glišo Raković, referent OU zadužen za mesne zajednice.

Podsetimo, SO Priboj polovinom juna ove godine donela je Odluku o mesnim zajednicama kojih će kao i do sada biti 14 na području naše opštine. To su – Stari grad, Novi Priboj, Banja, Кratovo, Rača, Sastavci, Bučje, Кrajčinovići, Zabrnjica, Sjeverin, Strmac, Pribojska Goleša, Mažići i Кalafati.

Mesne zajednice se formiraju radi zadovoljavanja potreba i interesa stanovništva u selima i gradskim naseljima. Mesna zajednica se može osnovati za dva ili više sela.

Ono što predstoji mesnim zajednicama u opštini Priboj su izbori za članove saveta, a pre toga moraju se doneti i statuti svih mesnih zajednica, na osnovu kojih se i sprovde izbori za članove saveta, a potom i izbor predsednika mesne zajednice, njegovog zamenika, sekretara, kao i drugih pomoćnih, stalnih ili povremenih tela određene mesne zajednice.

Savet mesne zajednice, kao predstavničko telo građana, u određenom delu lokalne zajednice može imati najmanje pet, a najviše 15 članova saveta mesne zajednice, što svaka mesna zajednica utvrđuje statutom, a članovi saveta se biraju po teritorijalnom principu. Mandat članova saveta mesne zajednice traje 4 godine.

Ono što se razlikuje u odnosu na dosadašnju praksu, gde su članovi saveta birani na zborovima građana, javno, aklamacijom, sada je uvedeno tajno glasanje, a tajnim glasanjem se biraju i predsednik mesne zajednice i njegov zamenik.

Izbore za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Priboj raspisuje predsednik Skupštine opštine.

PP Media