Priboj: Za uređenje atarskih puteva 21,9 miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, zaključilo je danas 28. avgusta 2017. godine, ugovore o korišćenju sredstava za uređenje nekategorisanih puteva i otresišta sa predstavnicima 67 jedinica lokalnih samouprava sa teritorije centralne Srbije.

Za uređenje nekategorisanih puteva i otresišta, budžetom Republike Srbije i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, predviđena su sredstva u iznosu od 851 milion dinara, od čega Ministarstvo učestvuje sa više od 249 miliona dinara.

Potpisivanju u ime opštine Priboj prisustvovao je predsednik Opštine Priboj, Lazar Rvović. U Priboju će za uređenje atarskih puteva biti izdvojeno 21.886.680,00 dinara, od čega će sa 7,4 miliona dinara učestvovati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a ostatak će finansirati lokalna samouprava. Radi se o sanaciji i popravci 10 putnih pravaca:
1. Deo puta Batkovići – Stojnići – Stankovići u dužini od 1000 m¹, MZ Sastavci;
2. Deo puta Breznima, u dužini od 1000 m¹, MZ Kratovo;
3. Deo puta u Grabovici, u dužini od 800 m¹(Raketići-kapela Rađeni 400 m i kapela Rađeni-Kosa 400 m) MZ Novi Grad;
4. Deo puta u Kneževoj reci, u dužini od 800 m¹ (Kneževa reka-Zaglavac 350 m i Đondovića-Gođešina 450 m) MZ Krajčinovići;
5. Deo puta dom-Benovići u dužini od 1300 m¹, MZ Mažići;
6. Deo puta od Ostojića ka Stupovima u Kaluđerovićima, u dužini od 1000 m¹, MZ Bučje;
7. Deo puta u Pribojskim Golešima od Lokve do crkve na Rastinini, u dužini od 5150 m¹, MZ Pribojska Goleša;
8. Deo puta puta u Ritošićima Ljeljeni-Krečane u dva poteza, u dužini od 1000 m¹, MZ Krajčinovići;
9. Deo puta za Šiljke u dužini od 1000 m¹, MZ Zabrnjica;
10. Deo puta u Ožlju put za Srbljanoviće u dužini od 1500 m¹, MZ Bučje.

Tokom prethodne tri godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zajedno sa lokalnim samoupravama uložilo je 2,2 milijarde dinara za uređenje 2.500 kilometara atarskih puteva.

Seoski putevi u dobrom stanju obezbeđuju lakši i bliži pristup poljoprivrednim površinama, smanjuju potrošnju goriva, čuvaju kvalitet poljoprivrednih proizvoda prilikom njihovog transporta, produžuju vek poljoprivrednoj mehanizaciji i obezbeđuju sigurniji saobraćaj.
Izvor: priboj.rs