Pribojski većnici utvrdili predlog Odluke za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća i ustanova

Na 22. po redu zasedanju Opštinskog veća opštine Priboj, razmatrani su predlozi Odluke o Završnom računu konsolidovanog računa budzeta opštine Priboj za 2016. godinu i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj. Takođe, utvrđeni su predlozi Pravilnika o nagrađivanju učenika iz budzeta opštine Priboj i Komisije za raspodelu sredstava sportskim organizacijama, udruženjima i savezima u 2017. godini.

Predlog Odluke o Završnom računu konsolidovanog računa budzeta opštine Priboj za 2016. godinu, pred članovima Veća se našao kako zakon nalaže i isti pokazuje da je u protekloj godini ostvaren suficit od 3.033.873,24 dinara, tako što su u 2016. godini ostvareni tekući prihodi i primanja u iznosu 615.299.628,39 dinara, dok su rashodi i izdaci bili u iznosu 612.265.755,15 dinara. Predlog Odluke prosleđen je Skupštini opštine na usvajanje.

Utvrđen je i Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj, što je zakonska obaveza i procedura, a razlog za donošenje ovakve odluke u ovom momentu je blagovremeno ulaženje u proceduru sprovođenja javnog konkursa, obzirom na to da sadašnjim direktorima javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj, ističe mandat u oktobru mesecu 2017. godine.

Utvrđen je Pravilnik o nagrađivanju učenika iz budzeta opštine Priboj, a radi se o opštem aktu, kojim se definiše ono što se ranijih godina sprovodilo na osnovu zaključka Opštinskog veća. Takođe, prihvaćen je i predlog Komisije za raspodelu sredstava sportskim organizacijama, udruženjima i savezima u 2017. godini, a na osnovu Javnog konkursa za godišnje i posebne programe u oblasti sporta. Za 2017. godinu iz budzeta opštine Priboj za podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, opredeljeno je ukupno 27.400.000,00 dinara.

Opštinsko veće opštine Priboj, na osnovu Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, na danas održanoj sednici dalo je saglasnost za postavljanje prenosne kontejnerske energetske centrale dimenzija 10,20 h 8,920 metara na katastarskim parcelama br. 1524/3 i 1524/4 KO Priboj. Pre izdavanja odobrenja za postavljanje, potrebno je pribaviti saglasnost korisnika zemljišta – FAP Korporacije AD, uslove javnih preduzeća za priključenje na mreže javne infrastrukture, kao i odgovarajuće akte u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu.
Izvor: priboj.rs