Prijepolje: Borba za natalitet

U 2013. godini ohrabrujući podatak bio je da je u Prijepolju posle dugo godina zabeležen pozitivan trend, odnosno broj rođenih bio je veći od broja umrlih. Prošle, 2015. godine opet smo krenuli silaznom putanjom.
Krajem stare i početkom nove godine, sumiraju se rezultati i iznose različiti podaci, a pod lupom statistike nadje se sve što tokom odlazeće godine jesmo ili nismo uspeli ostvariti. Već prvih dana ove godine javnosti su predočeni najnoviji podaci do kojih se došlo na osnovu statističkih podataka i višegodišnjie analize. Ono na šta nas upozoravaju demografi je da će Srbija do 2060. godine imati trećunu stanovnika manje, odnosno 4,9 miliona stanovnika.
Oni su takođe izneli i alarmantan podatak da je u Srbiji svake godine čak 40.000 manje rođenih od broja umrlih, što znači da godišnje “izgubimo” po jedan grad veličine Ćuprije! Od devedesetih godina do 2011. godine broj porodica sa decom se smanjio za 16 odsto, a broj porodica bez dece za 15 procenata. Za samo 10 godina između dva popisa od 2002. do 2011. godine broj porodica sa decom u Srbiji opao je za više od dva odsto sa 54,5 na 52,1 procenata. Sa druge strane, broj samohranih majki je porastao sa 11,4 na 13,7 odsto.
Ovaj problem Srbiju prati već dugi niz godina, no uprkos sveprisutnoj brizi zbog pada nataliteta, malo toga se učinilo da se on reši. Roditeljski dodatak koji sleduje svakoj novopečenoj majci, jedna je od retkih mera podrške države većem rađanju.
U poslednjih nekoliko godina opštine u Srbiji uvode naknade i socijalna davanja trudnicama i porodiljama. S obzirom da ne postoji jedinstvena politika ovih naknada i davanja, visina i način isplate se razlikuju od grada do grada. Kada je reč o o isplati naknada porodiljama, one su obično utvrđene kao jednokratno davanje koje se kreće od 10 000 do 50 000 dinara.
Opština Prijepolje od 2012. godine ima stavku u lokalnom budžetu, koja je predviđena za pružanje novčane pomoći svakoj novorođenoj bebi. U 2012. i 2013. godini opština je za ovu namenu izdvojila po 4 miliona dinara, a u 2014. tri milona više. Prošle godine je iz opštinke kase izdvojeno 4.317,48 dinara, što znači da je novčanu naknadu koja je iznosila 25 posto od prosečne mesečne zarade u Srbiji bez poreze i doprinos dobila 321 porodilja. U ovoj godini, kako je planirano, opština će za ovu namenu izdvojiti 5 i po miliona dinara.
Demografske promene su, po logici stvari spore, ali imaju dalekosežne posledice. Kada je reč o opštini Prijepolje, prema poslednjem popisu stanovništva, “izgubili” smo oko 5000 ljudi. U 2013. godini ohrabrujući podatak bio je da je u Prijepolju posle dugo godina zabeležen pozitivan trend, odnosno broj rođenih bio je veći od broja umrlih. Te godine svet je ugledalo 419 beba, dok je broj umrlih bio 356. Ovaj trend nastavljen je i naredne 2014. kada su u Prijepolju rođene 364 bebe, dok je broj umrlih bio 340. Prošle, 2015. godine opet smo krenuli silaznom putanjom. U Matičnoj službi do sada je upisano rođenje 303 bebe, dok je broj umrlih 342.
Izvor: Polimlje