Prijepolje: Human gest Generalnog sekretara Sportskog saveza

Na sastanku Upravnog odbora Sportskog saveza Prijepolja, Generalni sekretar Eldar Lisica iznenadio je prisutne članove odbora stavom i čvrstom željom da se njegova lična primanja umanje za 5.000 dinara na mesečnom nivou i da se ta sredstva uplaćuju tokom cele 2016.godine Udruženju osoba sa razvojnim smetnjama „Jednakost“ iz Prijepolja.
Upravni odbor je pozdravio ovaj nesvakidašnji gest u današnjem vremenu Generalnog sekretara.
Lisica je kontaktirao predsednika Udruženja „ Jednakost“ Hameda Nukovića i rekao mu svoje namere sa sastanka Upravnog odbora Sportskog saveza. Nuković je sa iznenađenjem i oduševljenjem prihvatio ovaj vid pomoći u iznosu od 5.000 dinara na mesečnom nivou koju će sekretar uplaćivati u narednom periodu od svojih redovnih primanja i zahvalio mu se.
“Uvek sam imao želju da na neki način pomognem ovim osobama,ali nisam imao mogućnosti,sada kada sam u prilici i na funkciji mogu da ovim skromnim doprinosom pomognem udruženju. Podršku sam imao i od svoje supruge koja me je takođe podržala u ovoj nameri” – kazao je za naš portal Lisica.
Nadam se da će ovaj moj gest podstaći i druge funkcionera kao i druge ljude dobre volje da razmišljaju u ovom pravcu jer svaka pomoć ovim osobama je dobrodošla.
PP Media