Prijepolje: Opštinsko veće formiralo Komisiju da sačini predlog obrazloženja o razrešenju direktora Turističke organizacije i Doma zdravlja

Opštinsko veće na sednici održanoj 16. septembra formiralo je Komisiju koja će preispitati poslovanje i način korišćenja budžetskih sredstava Turističke organizacije i Doma zdravlja. Ovim Rešenjem rad Turističke organizacije u protekle dve godine kontrolisaće tročlana komisija u sastavu Ajdin Zaimović, predsednik i dva člana Svetlana Čović i Mara Puzović. Kontrolu rada prijepoljskog Doma zdravlja trebalo bi da izvrše Branka Radulović kao predsednik Komisije, Jelena Živković i Jasmin Šehović kao članovi.

HIT Rešenje Opštinskog veća u Prijepolju

HIT Rešenje Opštinskog veća u Prijepolju


Komisija je dobila i zanimljiv zadatak, naime pre nego što je i izvršen uvid u dokumentaciju, pre bilo kakve provere da li je bilo nekih nepravilnosti u radu ili nije oni su dobili nalog da naprave „predlog obrazloženja o razrešenju direktora ove dve ustanove“.
Komisija je dobila jako zanimljiv zadatak. Direktori moraju biti krivi bez obzira da li su radili po zakonu, smatra Opštinsko veće

Komisija je dobila jako zanimljiv zadatak. Direktori moraju biti krivi bez obzira da li su radili po zakonu, smatra Opštinsko veće


Prema nezvaničnim informacijama ovoj sednici Opštinskog veća nije prisustvovao Sabahudn Hajdarević koji je po struci pravnik i u prijepoljskoj čaršiji slovi za vrsnog advokata, pa se zbog toga verovatno i desio apsurd da se ovakav Zaključak uopšte na sednici donese.
Ukoliko Opštinsko veće ne promeni nekim drugim Zaključkom ovakav zadatak komisiji, pitamo se da li je ovo jedan od pritisaka na zaposlene da donesu odluku onaku kakvu Veće želi, bez obzira da li je ona u skladu sa zakonom ili nije.
PP Media