Promene u manjinskom zakonodavstvu

U Bošnjačkom nacionalnom veću održana je javna rasprava na temu: „Promene u manjinskom zakonodavstvu Republike Srbije“, kojoj su prisustvovali većnici BNV-a, narodni poslanici, predstavnici opština i gradova u Sandžaku,bošnjačkih političkih stranaka, predstavnici nevladinih organizacija bošnjačkih institucija i organizacija ,
odbornici u skupštinama sandžačkih gradova i opština te predstavnici osnovnih i srednjih škola u Sandžaku.
Javnom raspravom rukovodio je sekretar Veća Ahmedin Škrijelj, koji je ujedno i predstavnik Veća u Posebnoj radnoj grupi za izradu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.
Učesnici javne rasprave su se obavezali da će dati svoj doprinos i pružiti stručnu pomoć BNV-u u izradi kvalitetnog zakona kojim se regulišu prava i položaj manjinskih naroda.
Na javnoj raspravi istaknuto je da kvalitetan zakon sa adekvatnim rešenjima i njihova primena u praksi moraju biti temelj na kome će se graditi državna politika prema manjinama. Kvalitetan zakon mora biti pokazatelj da je država u potpunosti spremna da preuzme odgovornost za položaj, stanje i stepen ostvarivanja prava manjinskih naroda.
PP Media