Rad subotom opštinskih službi u Prijepolju pun pogodak

Prijepolje – Opština Prijepolje kroz sprovođenje projekta „Dobrog upravljanja“, vrši reforme u više oblasti funkcionisanja lokalne samouprave, a od 1.marta  je radi efikasnijeg iskorišćenja resursa i obezbeđenja veće dostupnosti usluga građanima opštine Prijepolje, otpočela rad subotom u pojedinim službama. Subotom od 7 do 15 časova rade dežurni u matičnoj službi, lokalnoj poreskoj administraciji i odeljenju za inspekciju.

Foto: A.Rovčanin

Građani koji nisu želeli da govore pred kamerama ističu da je rad opštinskih službi subotom pun pogodak-odnos između građana i službenika  je opušteniji, oslobođen tenzije čekanja u redovima ili žurbe da se stigne nazad na posao i obaveze kao što je to slučaj radnim danima. Dalmir Kozica, rukovodilac lokalne poreske administracije,predstavio je višestruke benefite mere Dobrog upravljanja.

– Nakon mesec dana primene mere rada subotom, posećenost raste iz vikenda u vikend, i sve je više građana koji saznaju za ovu pogodnost i javljaju se da obave svoje različite vrste potreba i obaveza. Još uvek to nije očekivani broj, pa mi i ovim putem apelujemo još jednom da građani ovu novu olakšicu koriste kako bi na miru bez gužvi, bez izlazaka sa posla obavili sa našim službenicima subotom – kaže Kozica.

Uvođenje radne subote omogućava i efikasnije korišćenje inače ograničenih resursa pomenutih službi kako u broju zaposlenih tako i u opremi, objašnjava Kozica.

Već mesec dana dežurne službe OU Prijepolje su na raspolaganju građanima subotom. Mnogi još uvek nisu dovoljno informisani o ovoj opciji, tako da iz OU pozivaju Prijepoljce da iskoriste ovu mogućnost koja je i uvedena s ciljem da im se približi i olakša interakcija sa službenicima, bez potrebe za kompromisima u organizaciji ličnih obaveza.

Pored olakšanja za zaposlene, rad dežurnih službi subotom značajan je i za građane Prijepolja iz ruralnog dela opštine kao i i udaljenijih prigradskih naselja.

– Ako znamo da je Prijepolje druga po veličini teritorije opština u Zlatiborskokm okrugu i da su sela razruđena, i da od nekih do administrativnog centra ima i više od 30 kilometara, onda ova naša inicijativa dobija puni smisao i značajno olakšava obaveze ovih naših sugrađana sa JLS – poručio je Kozica.

PP Media